Studiu de specialitate – Importanţa proiectelor de mobilitate Comenius pentru şcolile din mediul rural

Autor: prof. Violeta-Manuela Lăzărescu
Şcoala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmboviţa

În perioada 1 august 2011 – 31 iulie 2013, Școala Gimnazială Mătăsaru a derulat un proiect multilateral Comenius cu titlul ”Hand in hand for a happier world”, împreună cu școli partenere din Turcia, Spania, Italia, Polonia și Ungaria. Rațiunea care a stat la baza realizării acestui proiect a fost convingerea că educația pentru mediu are o importanță deosebită, în special dacă este realizată în ciclul primar și gimnazial, deoarece îi ajută pe elevi să împărtășească valori ale copilăriei, perspective și modalități de apreciere a mediului înconjurător și de interacțiune cu acesta.
Elevii au capacitatea de a utiliza informațiile dobândite la școală pentru a alege produse prietenoase cu mediul și de a juca un rol activ în modul în care părinții acționează în această privință. Școala are astfel un rol important în formarea unei atitudini pozitive față de mediu. Copiii de astăzi vor fi responsabili pentru luarea deciziilor care vor afecta sănătatea mediului înconjurător. Cu cât mai multe persoane vor avea o atitudine pozitivă față de mediu, cu atât mai puține probleme legate de mediu vor fi întâmpinate în viitor.
Scopul derulării acestui proiect în școala noastră a fost educarea tinerilor în vederea reciclării, economisirii energiei, colectării selective a deșeurilor și protecției mediului astfel încât aceștia să devină un model pentru familiile lor și pentru prieteni. Continuarea

Studiu asupra tematicilor proiectelor europene multilaterale Comenius aprobate în ultimii trei ani

Autor: prof. Delia Pintilie
Colegiul Tehnic „A. Saligny” Bacău

Despre proiectele europene s-a scris mult în ultima perioadă şi se va mai scrie. Momentul în care ne propunem realizarea unui proiect declanşează o multitudine de întrebări. Cele mai multe întrbări îşi găsesc răspunsul pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro/, în documente şi formulare, în multitudinea de diseminări la care asistăm, sau pur şi simplu, în sfaturile celor care au derulat astfel de proiecte. ANPCDEFP funcţionează sub acest nume încă din 2005, dar istoria proiectelor europene a început încă din 1996, prin programele Socrates şi Leonardo da Vinci.
Una din întrebările importante la începutul unui proiect este legată de tema pe care o vom alege, dacă ideea temei va corespunde priorităţilor naţionale ale Agenţiei Naţionale. Aplicantul trebuie să ştie că e necesar ca tema să se adreseze unor interese comune tuturor partenerilor care vor fi implicaţi în proiect. Acest lucru va aduce calitate proiectului.

Continuarea