”În pași de dans mai aproape unii de alții”

Și în anul școlar 2019- 2020, Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Năsăud derulează proiectul educațional intitulat ”Zâmbește-mi, am atâtea să-ți spun!”. Este a doua ediție a acestui parteneriat părinți- copii- educatoare și este inclus în Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ) al ISJ BN, în categoria Sensibilizare și exprimare culturală, poziția 3.

Proiectul cuprinde derularea a trei ateliere: atelierul de dans intitulat ”În pași de dans mai aproape unii de alții”,   atelierul de obiecte  handmade ”Copilăria prin ochi de copil”  și atelierul de brăduți stilizați ”Obiecte cu suflet”.  

Primul atelier  ”În pași de dans mai aproape unii de alții” s-a desfășurat în perioada ianuarie – martie 2019, în parteneriat cu părinții și copiii. În decursul acestor  luni, s-au desfășurat minim 3 ședințe de dans. În cadrul acestora, Continuarea

Zâmbește-mi, am atâtea să-ți spun!

Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Năsăud are plăcerea de a vă invita să participați alături de cadrele didactice din această unitate la un proiect educațional intitulat ”Zâmbește-mi, am atâtea să-ți spun!”, proiect derulat prin participarea părinților, preșcolarilor și educatoarelor în cadrul unor ateliere de lucru. Proiectul este aprobat de ISJ BN şi inclus în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene în programul SENSIBILIZARE ŞI EXPRIMARE CULTURALĂ.

Primul atelier şi-a deschis porţile şi are ca perioadă de derulare lunile ianuarie- martie 2018. Are ca şi activitate principală dansul și se intitulează ”În pași de dans mai aproape unii de alții”. În decursul lunilor  ianuarie- martie 2018, sunt vizate minim 3 ședințe de dans. Se vor forma perechi de dansatori dintr-un copil și un părinte. După desfășurarea celor 3 ședințe se va filma un videoclip al grupei trimis la unitatea organizatoare GPP nr.1 Năsăud (12- 21 martie 2018, se vor primi CD-urile cu videoclipurile).  Aici, se va forma un juriu  care va desemna câștigătorii celor trei premii în data de 23 martie 2018. Continuarea

Proiect educațional în parteneriat – ”Tradiții de Sfintele Paști la români”

Autor: prof. înv. primar Mihaela Nistor
Şcoala Gimnazială Nr.1 Balcani, jud. Bacău

Argument:
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în această zi „Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în natură învie.
Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.

În cadrul proiectului „TRADIŢII DE SFINTELE PAŞTI LA ROMÂNI” derulat în perioada 19 –21 aprilie 2016, elevii claselor I A și a II-a de la Școala Gimnazială nr.1 Balcani și elevii claselor pregătitoare, I și a II-a de la Şcoala Gimnazială Răcăciuni, jud. Bacău, şi-au propus să omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. Continuarea

Top 2-3 – PROIECT EDUCAŢIONAL „MIŞCARE ŞI ALIMENTAŢIE SĂNATOASĂ – ECUAŢIA VIEŢII” (Nr. 14/mai 2012)

Autor: prof. Daniela Mioara Chisăliţă
Grădiniţa PP Nr 23 „Cuore”, Botoşani

ARGUMENT

Societatea de consum ne pune la dispoziţie o gamă variată de alimente unele mai nocive decăt altele care adesea atentează grav la sănătatea noastră. Obiceiurile alimentare defectuoase precum şi lipsa mişcării pot conduce in timp la obezitate si de ce nu la boli grave. Grădiniţa ca prim contact educativ instituţional al copilului are menirea de a forma deprinderi si a educa preşcolarul în vederea formării unui stil de viaţă sănatos. Continuarea

Proiect educațional local – Toleranța și beneficiile ei

Autor: prof. Loghin Diana
Liceul „Ștefan Procopiu”, Vaslui

Lumea în care trăim se confruntă cu războaie, terorism, crime împotriva umanităţii, discriminarea minorităţilor şi a imigranţilor şi cu o multitudine de alte abuzuri împotiva fiinţei umane. Şi o dată cu teribilele ameninţări la adrea vieţii şi dezvoltării planetei creşte şi potenţialul de tensiune ce duce la intoleranţă.
Considerăm că un proiect cu tema ,,Toleranţa şi beneficiile ei” este necesar tocmai din aceste motive. Toleranţa nu o vedem doar ca pe o obligaţie de ordin etic, ci şi ca pe o necesitate de ordin politic şi juridic. Ea reprezintă respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Aşa cum afirma Victor Hugo, ,,toleranţa este apanajul umanităţii”. Ea este o virtute care face ca pacea să fie posibilă, contribuind la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Toleranţa semnifică faptul că fiinţele umane au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt. Ea reprezintă responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul, democraţia şi statul de drept. Continuarea

Un exemplu de bună practică

Autor: prof. Roșu Anișoara
Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui

Proiectul educațional ”VERDE ”(Viața Este Responsabilitate, DEpinde de tine!) care s-a desfășurat în anul școlar 2012-2013, a avut în vedere educarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele cu care se confruntă ecosistemul și beneficiile aduse de acesta, dacă este protejat.
Alături de această dimensiune educativă, proiectul s-a axat şi pe dimensiunea participativă, formând 25 de promotori ai unui stil de viaţă ecologic, printr-o gamă variată de activităţi formale, non-formale şi informale. Proiectul a constat în realizarea unor activităţi practice, interactive și sesiuni informative, privind realitățile mediului înconjurător. A fost un exemplu de bună practică la nivel local, contribuind la crearea unei culturi responsabile, pro-active, participative, o cultură civică și ecologică în beneficiul dezvoltării personale și profesionale, a beneficiarilor direcți și indirecți din proiect.
Activități:
1. Lansarea proiectului;
2. Cercetășia, mod de viață în natură;
3. Workshop„Eco-eticheta”;
4. „Apa – Izvorul vieţii”(a marcat evenimentul ecologic Ziua Mondială a Apei – 22 Martie);
5. „Plantele – Sănătatea vieții” (a marcat evenimentul ecologic Ziua Pământului şi Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon – 22 Aprilie);
6. Workshop „Știați că…?”;
7. „Sunt VERDE ”(evaluare finală- concurs județean).

Proiect educațional – Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu

Autor: prof. pt. ȋnv. primar COŞUG DOINA
Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” Victoria, Iaşi

Argument:

Iaşul a dat naştere multor talente literare, dintre care îl amintim pe Ionel Teodoreanu, născut la 7 ianuarie 1879.  Scrierile sale au apărut şi încă mai apar în manualele şcolare, iar multe generaţii trecute şi altele ce vor veni vor mai studia operele scriitorului ieşean.

Copilăria şi adolescenţa, teme preferate ale scriitorului, reprezintă tărâmuri mirifice din viaţa omului, limanuri suave către care revenim adesea fiecare dintre noi.

Recitind opera lui Ionel Teodoreanu, elevii  se pot plimba nestingheriţi  pe uliţa copilăriei cu florile albe ale zarzărilor în suflete, pot intra cu drag în casa  bunicilor, undeva uitaţi, sau se pot retrage în paradisul medelenist.

Proiectul propus cotribuie la formarea laturii estetice a personalităţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos, rezultatul fiind crearea unor  compoziţii literare şi plastice originale. Continuarea

Proiect educațional local – “Copiii – curcubeul Planetei Albastre”

Autor: înv. Crețu Doina 
 Școala Gimnazială Nr. 1-sat Văleni, jud. Vaslui

TIPUL DE PROIECT:

Proiect  educaţional  local.

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:

Proiect ce se încadrează în domeniul civic- educaţie pentru mediu.

ARGUMENT

La fiecare pas ne dăm seama că facem parte din NATURĂ cu trupul şi mintea. Trăim în cadrul ei şi ştim mai bine decât celelalte fiinţe să-i cunoaştem legile şi să le folosim în mod corect.

Dintre toate planetele pe care am fi putut locui, am avut şansa de a fi pe cea mai frumoasă, pe TERRA- PLANETA ALBASTRĂ. Din păcate, oamenii răi au început să o distrugă, uitând că Pământul nu este doar al lor ci şi al nostru şi a celor ce vor veni. Activităţile omeneşti au ca efect transformarea mediului natural într-un mediu mai puţin propice unei bune dezvoltări a tinerei generaţii. Despăduririle, poluarea aerului şi a apelor, eroziunea solului, transformarea peisajelor, dispariţia unor plante şi animale sunt câteva din problemele grave ale prezentului. Continuarea

Proiectul educaţional „Kalokagathia’’-„Sănătate prin armonie şi mişcare’’- pe înţelesul celor mici

Autor: prof.înv.preşc. Jucan Adina Claudia
Grădiniţa cu PP „Voinicelul’’ Satu Mare

           În perioada 01.10.2010-31.08.2012, la Grădiniţa cu program prelungit ,,Voinicelul’’ Satu Mare s-a desfăşurat Programul naţional de stimulare a interesului preşcolarilor pentru educaţie fizică şi sport  ,,Kalokagathia’’ sub genericul ,,Sănătate prin armonie şi mişcare’’ coordonat de prof. înv. preşc.  Jucan Adina.

Pornind de la expresia idealului armonic a ,, kalokagathiei ’’(frumuseţe şi bunătate) am urmărit să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înţeleagă că frumuseţea vine atât din   interior cât şi din exterior. Pentru a fi frumoşi şi buni trebuie să fim sănătoşi, iar sănătatea o putem dobândi printr-un stil de viaţă sănătos, printr-o alimentaţie corectă, prin armonie şi multă, multă mişcare.

Copiii evoluează foarte diferit la vârsta preşcolară, de aceea trebuie să respectăm ritmul propriu al fiecăruia ajutându-i să exploreze lumea prin intermediul jocului, sportului şi a dansului.

Scopul programului a fost: stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului. Continuarea

„Profesia pe care mi-o doresc este cea care mi se potrivește?”

Autor: prof. Horodincu Anișoara
Școala cu clasele I-VIII Draxini, jud. Botoșani

În urma cursului de perfecționare, Proiect Activ-Alternative Sociale, am aplicat la clasa a VII-a o parte dintre temele parcurse, elevii participând cu plăcere la activități.

La componenta Explorarea carierei elevii au  numit cât mai multe meserii, profesii; au analizat meseriile, profesiile pe care doresc să le urmeze.

 Ca strategii didactice am utilizat: exercițiul de energizare, explicația, conversația, lucru în grup.

Resurse: coli flipchart, markere, tabla,  cartonașe albe, galbene, verzi.

Mod de realizare a activității:

  1. Exercițiu de energizare „ Cu elefantul în Danemarca”-5 minute

Elevii vor îndeplini pe rând următoarele sarcini:

– pe foaie vor alege, după preferință, un număr de la 1 la10;

– îl vor înmulți cu 9

– vor însuma cele două cifre care compun numărul respectiv;

–  vor scădea cifra 5 din cifra obținută

– se gândesc la o țară al cărei nume începe cu litera respectivă; Continuarea

Proiect educațional – „Și noi avem o poveste”

Autor: maistru/inginer Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul ”Alexandru Cel Bun” Botoșani

Scopul proiectului:

Prezentul proiect este prevăzut cu protocol de parteneriat între Centrul de educație incluzivă Botoșani & Liceul ”Alexandru Cel Bun” Botoșani și are drept scop desfășurarea unor activități coordonare/îndrumare a elevilor cu CES de la clasele cu deficiențe severe în vederea formării deprinderilor de muncă, integrare, bună colaborare cu elevii din învățământul de masă. Se vor confecționa costume pentru realizarea unei piese de teatru pe care o vor juca pe perioada derulării proiectului în diferite activități stabilite.

Argument:

Derularea proiectului ”ȘI NOI AVEM O POVESTE” are drept motivație entuziasmul și deschiderea cu care reacționează elevii, la această vârstă, la stabilirea de relații noi de prietenie și întrajutorare, dar și efectul benefic pentru conturarea dimensiunii acestui sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere discriminatorii și nici măcar eliminatorii.

Pista pe care trebuie să învețe tinerii să alerge se numește ajutarea celorlalți. Omul generos este animat de dorința de a realiza ceva folositor pentru cei din jur, de a-i ajuta la nevoie, el nu așteaptă cerințe și rugăminți pentru a-și oferi ajutorul, nu-și face calcule meschine și nu-și trâmbițează faptele. Generosul împarte oamenilor cunoștințele sale, experiență, sfaturi, cuvinte și fapte care este răsplătit prin bucuria celorlalți. Ideea sacrificiului constă în renunțarea voită la o serie de bunuri sau plăceri pentru dobândirea altor satisfacții care țin de realizarea unor idealuri înalte.

            ”Fericit ori nefericit, omul are nevoie de alt om, căci nu trăiește decât pe jumătate dacă trăiește doar pentru el”, spunea poetul Jacques Delille.

Obiective:

Proiect educaţional „Mişcare şi alimentaţie sănatoasă – ecuaţia vieţii”

Autor: prof. Daniela Mioara Chisăliţă
Grădiniţa PP Nr 23 „Cuore”, Botoşani

ARGUMENT

Societatea de consum ne pune la dispoziţie o gamă variată de alimente unele mai nocive decăt altele care adesea atentează grav la sănătatea noastră. Obiceiurile alimentare defectuoase precum şi lipsa mişcării pot conduce in timp la obezitate si de ce nu la boli grave. Grădiniţa ca prim contact educativ instituţional al copilului are menirea de a forma deprinderi si a educa preşcolarul în vederea formării unui stil de viaţă sănatos.

Contextul/justificarea proiectului 

general:

5%din preşcolarii înscrişi în unitatea noastră sunt supraponderali datorită alimentaţiei nesănătoase şi a faptului că petrec mare parte a timpului liber în faţa calculatorului, a televizorului, sau desfăşoară prea puţine activităţi fizice. La aceasta se adaugă, potrivit discuţiilor cu părinţii, un procent destul de îngrijorător, circa 60%, care preferă dulciurile şi băuturile dulci,fructelor şi apei .

specific

preşcolarii din grădiniţele cu program prelungit sunt nevoiţi să petreacă zilnic în sălile de grupa în jur de 8 sau 9 ore ceea ce impune multă MIŞCARE;
-de multe ori condiţiile meteo împiedică ieşirea copiilor afară şi dezvoltarea unor activităţi de mişcare şi suntem nevoiţi să folosim sala de sport recent dată în folosinţă dar neechipată corespunzător
-în apropierea grădiniţei nu există spaţii de joacă amenajate astfel că mulţi copiii sunt luaţi acasă unde desfăşoară activităţi statice
-nu există programe de educaţie pentru sănătate pentru părinţi

Scopul proiectului:

    -adoptarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al părinţilor bazat pe mişcare, pe consumul zilnic de fructe si legume, pe consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci, precum şi servirea zilnică a micului dejun. Continuarea