Studiu de specialitate – Proiectarea activităților didactice

Autor: prof. Dima Ionel,
Colegiul Tehnic ” Ion Mincu” Timișoara

      Educația are un caracter organizat și planificat. Strategia derulării ei este programată în funcție de comanda socială și de anumite principii psihopedagogice. Proiectarea educațională include un număr de operații prin care se circumscriu finalitățile acțiunii educaționale; se stabilește tehnologia realizării acestora și se stabilesc modalitățile de evaluare a performanțelor obținute.

Proiectarea educațională asigură condițiile necesare educației, spre a tinde către idealul educațional. Proiectarea vizează crearea cadrului instituțional și organizarea în interiorul său a unui sistem de activități care să permită materializarea idealului educațional.

Proiectarea educațională  presupune trei nivele fundamentale:

• Precizarea finalităților ce vor fi urmărite

• Elaborarea tehnologiei de realizare a obiectivelor stabilite

• Stabilirea instrumentelor de evaluare a eficienței învățării

Proiectarea didactică reprezintă o activitate continuă, permanentă, care precede demersul instructiv – educativ și care stabilește sistemul de relații și dependențe care există între conținutul științific, obiectivele operaționale și strategiile de predare, învățare și evaluare.

În funcție de orizontul de timp luat ca referință, avem două tipuri fundamentale de priectare pedagogică:

Proiectarea globală – proiectarea de la un ciclu școlar la un an de studiu – și   se concretizeză în elaborarea planurilor de învățământ și a programelor școlare.

Proiectarea eșalonată – proiectarea de la anul școlar până la proiectarea unei activități didactice ( lecție ). Aceasta se concretizează în: Continuarea

Anunțuri