Profesori şi elevi în societatea modernă

Autor: prof. Boruz Raluca
Şcoala Gimnazială “Sf. Gheorghe” Craiova

În societatea democratică în care libertatea devine suprema valoare a omului este necesar ca şi sistemul educaţional să fie supus unor profunde transformări care să asigure o nouă calitate a actului invătării. În ultimul timp, prin perfecţionarea tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor, prin dotarea şcolilor şi prin înnoirea conţinuturilor, ca principal factor exponenţial al procesului de învăţământ, profesorul modern reuneşte o serie de competenţe, calităţi şi roluri.
Noţiunea de profesor este asociată în minte pentru fiecare dintre noi cu portretul unei anumite persoane care întruchipează tot ceea ce credem noi că reprezintă modelul de dascăl, sau o serie de trăsături selectată din mulţimea de exemple oferită pe timpul anilor de şcoală.
Activitatea didactică a profesorului modern depăşeşte evidenţierea unor calităţi personale ale acestuia, apreciate prin termenii de: vocaţie, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însuşirea unui sistem compex de cunoştinţe teoretice, formarea unor deprinderi, abilităţi, competenţe, calităţi şi asumarea unor roluri într-o manieră riguroasă şi controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul său. Continuarea