Studiu de specialitate – Problema didactică de matematică

Autor: prof. Marica Octavian
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

În învăţământul preuniversitar, factorul decisiv în învăţarea matematicii îl constituie rezolvarea de probleme şi exerciţii. Principiul învăţământului prin rezolvarea de probleme este o consecinţă imediată a caracterului matematicii însăşi. Importanţa rezolvării de probleme se vede şi în aspectele cantitative legate de această activitate:
-timpul afectat rezolvării problemelor este în general, mai mare în cursul orelor decât cel destinat teoriei;
-majoritatea examenelor (admitere, bacalaureat) solicită doar rezolvarea de probleme;
-manualele conţin sute de exerciţii şi probleme, apar zeci de culegeri de probleme în diferite adrese şi scopuri;
-temele date pentru acasă constau aproape exclusiv din rezolvări de probleme;
-concursurile naţionale şi internaţionale constau tot din rezolvarea de probleme.
Avalanşa de argumente de mai sus ar putea aduce doar riposta? Dar ce s-ar putea cere elevilor? Continuarea