Studiu comparativ între rezultatele obţinute la probele de viteză şi rezistenţă la clasele a VIII-a

Autor: prof. Ciurea Alina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de sus, jud. Teleorman

1. Introducere
Evaluarea este înţeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. Începând cu anii 1999 și 2000 se introduce „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport” pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, ca una din pârghiile importante ale reformei educației fizice și sportului.
Sistemul național reprezintă sistemul de probe care se adresează tuturor elevilor din același ciclu de învățământ, cerințele sistemulu de evalare a notei minime (5) sunt aceleași indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.
Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare – Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități și competențe necesar a fi realizate în aria curriculară a educației fizice și sportului. Continuarea