Studiu de specialitate – Strategii de prevenire și de rezolvare a conflictului în școală

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este violenţa. Acest fenomen este puternic mediatizat, cercetările şi statisticile oficiale raportând o creştere spectaculoasă a fenomenului în ultimele două decenii, astfel încât escaladarea acesteia în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale. Zilnic, mass-media prezintă diverse scene de violenţă petrecute în şcoală, de la cele mai uşoare forme, până la cele mai violente.
Asumarea cu seriozitate şi responsabilitate de către şcoală a ghidării educative a elevilor presupune confruntarea noastră, a cadrelor didactice cu problemele cotidiene ale comportamentelor agresive şi violente ale elevilor, generate de cauze concrete precum anturaj, familii dezorganizate, carenţe educaţionale, consum de alcool sau droguri. Din această cauză se impune afectarea unui timp special identificării şi soluţionării problemelor fiecărui elev în parte sau ale grupului de elevi şi îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie-instituţii implicate în procesul educaţional (biserica, poliţia etc.) Continuarea