Pregătirea pentru școală

Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

Problema debutului şcolar reprezintă o preocupare atât pentru educatori, cât şi pentru părinţi. Concepută ca unul din obiectivele majore ale taxonomiei educaţionale, pregătirea pentru şcoală trebuie înţeleasă ca o adaptare reciprocă, pe de o parte, a copilului la şcoală, pe de altă parte a şcolii la copil. Aceasta este optimă în condiţiile în care copilul este pregătit, atât sub aspect cognitiv, cât şi socio-afectiv.
La grădiniţă, preşcolarul se va integra şi adapta la activitatea de aici în funcţie de modelele pe care le foloseşte educatoarea, de felul cum îi stimulează interesul de a se implica în jocurile cu copiii, de ambianţa pe care o pregăteşte ca acesta să se simtă în grădiniţă în siguranţă şi să poată relaţiona. O adevărată educatoare este cea care iubeşte şi înţelege copilul, oferindu-i şanse egale şi ajutându-l să-şi rezolve nevoile şi trebuinţele, în funcţie de ritmul său propriu de dezvoltare şi de particularităţile sale individuale. Continuarea