Creativitatea și învățarea activă în predarea literaturii

Autor: prof. Elena Cioranu
Colegiul Economic „Ion Ghica”, jud. Brăila

Printre noile idei ale didacticii moderne un element de care trebuie ţinut cont este implicarea activă în sarcină a elevilor, în felul acesta ei devenind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă, şi deci de propria formare.
Participarea activă presupune a-i determina pe elevi să înveţe gândind, înţelegând, aprofundând, investigând; activizarea elevului solicită deopotrivă gândirea şi inteligenţa, spiritul de observaţie, capacităţile de elaborare, memoria creativitatea, spiritul critic, capacitatea de a sesiza şi rezolva probleme. Continuarea