Studiu despre evaluarea pregătirii elevilor

Autor: prof. Drăgan Violeta
Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov

Portofoliul este un instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu (semestru, an scolar sau chiar ciclu de învățământ) și permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunostințelor pe parcursul unui program de instruire, reflect capacitatea de sistematizare si ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.
Portofoliul pe care îl propun se poate realiza la modulul tehnic ”Planificarea și organizarea producției”, clasa a-XII-a profil tehnic. El poate fi aplicat pe parcursul semestrului II al anului școlar, având următoarea structură:
Tema propusă ”Programarea activității de producție la nivelul agentului economic”; Ca modalitate de prezentare am ales dosarul; Ca mărime, portofoliul prezentat nu are limită de pagini;
Structura cerută în cadrul portofoliului: Continuarea

Portofoliul

Autor: prof. înv. primar Petrescu Bogdan – Cristi
Școala Gimnazială Curtișoara

Se prezintă ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate. Acest instrument reprezintă o colecţie din produse ale activităţii elevului, selectate de el însuşi, structurate şi semnificate în mod corespunzător.
Portofoliul este un produs complex, format din elemente diferite, ca forme de transmitere a informaţiei şi a mesajului: fişe de informare şi documentare independentă, referate, eseuri, pliante, prospecte, desene, colaje care pot constitui subiectul unor evaluări punctuale, dar nu obligatoriu. Elevul adaugă în portofoliu materialele pe care le consideră necesare, materiale care îl reprezintă, subliniind atitudinea şi interesul faţă de domeniul abordat. Continuarea

Portofoliu

Autor: prof. Oprea Gabriela
Liceul Tehnologic”Virgil Madgearu”Constanța

Formulați o temă de portofoliu pentru Asigurări și detaliați conținutul acestuia, indicând totodată și baremul de evaluare a pieselor din portofoliu. Menționați timpul necesar realizării portofoliului, modul și ritmicitatea cu care profesorul va îndruma realizarea lui.
Modulul : ASIGURĂRI– Clasa a XI -a
Tema portofoliu : CONTRACTUL DE ASIGURARE
Timpul necesar realizării pieselor – 4 săptămâni
Total punctaj – 100 puncte
Modalităţi de îndrumare a realizării temei pentru completarea portofoliului
– observarea sistemică a elevilor
– evaluarea formativă realizată săptămânal la orele de laborator (1h/săptămână) când vor fi rezolvate sarcinile de lucru Continuarea