Studiu de specialitate – Pedagogia expresiei literare în cadrul orelor de limba şi literatura română în ciclul primar

Autor: prof. înv. primar Popescu Viorel
Şcoala Gimnazială Padeș/Apa-Neagră

O componentă de seamă a realizării unitare a celor două obiective fundamentale ale citirii, respectiv înţelegerea mesajului şi însuşirea tehnicilor de activitate cu cartea, o constituie capacitatea cititorului de a înţelege şi apoi de a folosi corect şi creator achiziţiile de vocabular. Pe de o parte, un text nu poate fi înţeles fără pătrunderea semnificaţiei fiecărui cuvânt, în special a celor noi, precum şi a celor care au sens figurat. Pe de altă parte, capacitatea de a descifra sensul unor cuvinte noi, de a înţelege şi trăi semnificaţia lor prin forţe proprii devine absolut indispensabilă pentru cititorul de orice vârstă.
Activitatea cu vocabularul se desfăşoară pe parcursul întregului demers al receptării mesajului scris, în mod deosebit cu prilejul analizei textului pe diferite unităţi. Această activitate poate fi integrată în procesul de analiză, mai ales a formei unei creaţii, a mijloacelor artistice prin care textul respectiv comunică mesajul cu multiplele lui valenţe, determinând în conştiinţa cititorului anumite atitudini. O asemenea activitate ar putea constitui un început bun de familiarizare a elevilor cu metodologia analizei literare atât de necesară în clasele mari, mai ales în studiul literaturii, precum şi în literatura particulară. Continuarea