Parteneriatul grădiniță-familie în vederea sporirii calității educației preșcolarilor

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

Relaţia dintre grădiniţă şi familie nu poate fi redusă la unele aspecte ale colaborării organizate a grădiniţei cu familia sau numai la evaluarea influenţelor reciproce dintre „grădiniţa copiilor” şi „şcoala părinţilor”.
Criteriul de bază al evaluării relaţiei grădiniţă-familie constă în relevarea sporului real al calităţii educaţiei copilului, realizat printr-un transfer de valori sociale, umane, educative de la grădiniţă spre familie, dar şi printr-o acţiune selectivă şi creatoare a şcolii faţă de valorile culturale active trăite în familiile preşcolarilor. Continuarea

Grădiniţa şi familia – parteneri în educaţie

Autor: prof. înv. preşcolar Cojocaru Monica
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.23 Botoşani

Alternativa educaţională Step by Step este fundamentată pe convingerea că implicarea familiei în cadrul programului este esenţială, de aceea unul din cele trei concepte de bază ale programului este accentuarea colaborării cu familia în modalităţi variate şi metode diverse.

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, nu poate face abstracţie de acestea.

Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă şi unitară a grădiniţei şi familiei. Interesul comun determină o mişcare de apropiere cu dublu sens, familie – grădiniţă, grădiniţă – familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi. Unitatea de acţiune este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă.

Disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea în parteneriat a problemelor preşcolarilor trebuie formată şi stimulată. Părinţii sunt deschişi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu încredere, ca nişte adulţi responsabili, când educatoarea nu pierde din vedere faptul că părinţii îşi cunosc bine copiii, chiar dacă nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora.

Echipa de educatori cu bunavoinţă şi competenţă poate avea abilitatea de a face din orice părinte un colaborator. Rezultatele concrete vor dovedi avantajele colaborării. Continuarea