Parcul Național Piatra Craiului

Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Masivul Piatra Craiului din Carpaţii Meridionali devine în 1938 rezervaţie naturală datorită ,,caracterului unic al masivului”, având o suprafaţă de 440 ha. Ulterior, în 1990 este declarat Parc Naţional, recunoscându-i-se valoarea atât din punct de vedere geomorfologic, peisagistic, cât şi al florei şi faunei.
În prezent, are o suprafaţă de 14.773 ha, cuprinzând creasta Munţilor Piatra Craiului, la care se adaugă şi areale din Culoarele Rucăr-Bran şi Rucăr-Zărneşti. În cadrul acesteia zona de protecţie strictă este de 6053 ha.
Contribuţii importante la cunoaşterea masivului au avut de-a lungul timpului atât geografi români cât şi străini precum: Emmanuel de Martonne, Franz Podek, E. Jekelius (întocmeşte prima hartă modernă), N. Oncescu, N. Orghidan, V. Mihăilescu, T. Constantinescu.

Continuarea