Studiu de specialitate – Avantajele și dezavantajele utilizării TIC la disciplina Limba și literatura română

Autor: prof. Șorop Maria Lidia
Colegiul Național “Matei Basarab”, București

Trăim într-o societate în care dependența de lumea virtuala a calculatoarelor este în creștere. În acest context, al dezvoltării accelerate a resurselor informaționale, în lume se vorbește tot mai mult despre implicațiile sociale și culturale ale Internet-ului și despre funcțiile acestuia, mai importante fiind cele de documentare și comunicare. Disciplinele umaniste însă și calculatorul sunt două realități diferite cu posibilități reduse de a interacționa.
Citind o creație a marelui poet Mihai Eminescu, apare firesc întrebarea cum poate gestiona o mașină electronică resurse și conținuturi caracterizate de maximă subiectivitate?
Este adevarat că profesorul trebuie să depășeasca tiparele și să înțeleagă mai bine realitățile și necesitățile învățământului românesc; să vină în întâmpinarea cerințelor actuale încercând să facă fata provocărilor utilizând Internet-ul în câmpul educației precum și în definirea scenariului didactic din perspectiva integrării resurselor educaționale multimedia. Dar o lecție de limba și literatura româna reușită este aceea bazată pe comunicare pentru că mai ales la această disciplină elevul învață să se exprime corect, să utilizeze resursele limbii. Continuarea

Marea confruntare – Începutul operaţiunii Barbarossa

Autor: prof. Păuşescu Alexandru-Cristian
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea, jud. Ilfov

Încă din vara anului 1940, comandamentul hitlerist a început pregătirea agresiunii împotriva Uniunii Sovietice. Planul de campanie, denumit ,,Barbarossa”, a căpătat formă definitivă la 18 decembrie 1940, când Hitler a dat ,,directiva nr. 21”, care prevedea, în esenţă, ca forţele armate germane să nimicească iniţial forţele sovietice din Rusia occidentală, apoi să înainteze rapid pe aliniamentul Volga-Arhanghelsk. Baza industrială din apropierea Munţilor Urali urma să fie distrusă de aviaţie. Obiectivele strategice importante care urmau să fie cucerite erau Leningradul, Moscova şi bazinul Doneţkului.
Pe 21 iunie 1941, Hitler compusese o scrisoare adresată principalului său aliat, Benito Mussolini, în care-i explica şi motiva atacul împotriva Uniunii Sovietice. Führer-ul afirma că parteneriatul cu sovieticii fusese de multe ori agasant pentru el şi că decizia de a-l ataca pe Stalin l-a scăpat de angoasele care-l urmăreau. Începea cel mai distrugător şi mai barbar război din istoria umanităţii. Era marea confruntare. Continuarea

Studiu de specialitate – Receptarea textului literar în gimnaziu

Autor: prof. Duță Daniela
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmbovița

Analiza literară nu e scopul predării literaturii române în școală, ci un mijloc pentru educația estetică, literară a elevilor. Analiza literară este o metodă de lucru cu textul literar.
”Analiza literară este calea specifică de cunoaștere a valorii estetice a operei literare”. (Constantin Parfene)
Apropierea de textul literar se realizează prin practicarea unor lecturi diferite (succesive / repetate) ce conduc la înțelegere și interpretare. Actul lecturii este reprezentat de Judith Langer (A. Pamfil, 2003, p.64 ) prin patru tipuri de relații care se stabilesc între cititor și text :
1. a păși din exterior spre interior: intrarea în lumea textului;
2. a fi în interior și a explora lumea textului;
3. a păși înapoi și a regândi datele pe care le avem;
4. a ieși din lumea textului și a obiectiva experiența. Continuarea

Studiu de specialitate – Educația artistică a elevilor prin disciplina Arte vizuale și abilități practice

Autor: prof. înv. primar Dumitru Florentina
Școala Gimnazială Gura Foii, jud. Dâmbovița

Procesul educaţiei artistico-plastice a elevilor a parcurs evolutiv mai multe etape care, deşi au fost întemeiate pe diferite concepţii, mai mult sau mai puţin înaintate pentru acele timpuri, totuşi au avut un numitor comun şi anume: ideea că desenul este o activitate care produce numai plăceri: plăcerea de a lucra, de a avea bucurii, plăcerea de a trăi intens. Acestea au corespuns unei educaţii artistice de tip hedonist. În general, se urmărea perfecţiunea execuţiei în redarea armoniei exterioare a formelor, îmbinându-se astfel destinderea spirituală cu repaosul intelectual şi binele cu confortabilul.
Potrivit acestor concepţii, elevii erau îndrumaţi, pe de o parte, să practice virtuozitatea desenului-asemănare şi pe de altă parte să aprecieze descripţia formelor şi minuţia fotografică a redării lor considerate ca fiind însuşiri de bază ale talentului la desen. În acest fel se confundă imaginea grafică reproductivă cu imaginea artistică plastică a formelor. Continuarea

Studiu comparativ între rezultatele obţinute la probele de viteză şi rezistenţă la clasele a VIII-a

Autor: prof. Ciurea Alina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de sus, jud. Teleorman

1. Introducere
Evaluarea este înţeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. Începând cu anii 1999 și 2000 se introduce „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport” pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, ca una din pârghiile importante ale reformei educației fizice și sportului.
Sistemul național reprezintă sistemul de probe care se adresează tuturor elevilor din același ciclu de învățământ, cerințele sistemulu de evalare a notei minime (5) sunt aceleași indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.
Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare – Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități și competențe necesar a fi realizate în aria curriculară a educației fizice și sportului. Continuarea

Studiu de caz – Rezistenţa românească – Deportaţii

Autor: prof. Nicolae Gabriel
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, Buzău

19 iunie 1951, comuna Partoş, regiunea Timişoara
Trenul în care stăm acum înghesuiţi ca vitele este doar unul din zecile de trenuri pline de oameni ca noi, care au fost „dislocaţi”. Linia ferată de la Partoş e acoperită, pe o porţiune mare, de garnituri de tren în aşteptare. În vagonul supraaglomerat, laolaltă cu oameni din satul nostru, respirăm cum putem, sufocaţi de frică şi de praf. Români, nemţi, şvabi, fără deosebire. Nu ştim ce ne aşteaptă. Ni s-a spus un singur cuvânt, pe care, auzindu-l, tata s-a încruntat de parcă toate speranţele lui s-ar fi năruit deodată: Bărăgan. Mamei i s-au umezit ochii, dar şi-a sters repede lacrimile, să nu o vedem noi. O ţin de mână pe Anuţa, surioara mea, care, la cei 6 ani ai săi, e nedespărţită de mine. Nimeni nu se plânge. Nimeni nu se împotriveşte. Continuarea

Studiu de caz – Rezistenţa românească – Din anii colectivizării

Autor: prof. Nicolae Gabriel
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, Buzău

Mărturia ţăranului Chiorpeca Mitica, sat Vintileanca, com Săhăteni, jud. Buzău
“Colectivizarea a început în 1949, mai întâi prin formarea întovărăşirilor agricole. Mai târziu au apărut şi Gospodăriile Colective, luându-ne bunurile, caii, căruţele şi pământul. Ne-au obligat să ne alăturam colectivelor agricole, iar cei care nu voiau erau bătuţi groaznic. Am fost nevoit să fug câteva zile la Mizil pentru a scăpa de ei şi de bătăile la care eram supus. Am fost nevoit să mă întorc şi să mă alătur Colectivului. Eram ultimul din sat care nu se înscrisese. Lucram toată ziua, chiar dacă era soare puternic sau ploaie. Dacă nu ne făceam norma pe ziua aceea nu mai primeam banii sau produsele cuvenite. Când nu ne mai descurcam, furam cereale şi le ascundeam în paie, ştiind că ele erau rodul muncii noastre de pe propriul pământ.” Continuarea

Cum să citim şi de ce?!

Autor: prof. dr. Mihaela Nicolae
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Buzău

Când sunt mari, de liceu, trebuie să-i convingi să citească, să le dai motive, astfel încât, pragmatici cum sunt, să înţeleagă că „le trebuie”, să-i cointeresezi. În general, ceea ce stă sub semnul lui „obligatoriu” se citeşte greu – e mai simplu, e adevărat, cu lecturile „la alegere”. Când sunt mici, totul vine parcă de la sine, pentru că elevii de gimnaziu sunt mai ascultători, mai puţin rebeli, mai puţin obişnuiţi să rostească stereotip: „Nu-mi place, doamna profesoară!”
Ar trebui să sesizăm, în măiestria noastră profesională, momentul acela delicat când elevii noştri ar putea deveni buni cititori, pentru că, depăşind acest prag, mă tem că e foarte greu să-i mai apropiem, ulterior, de citit. Descoperind târziu, prin liceu, „Cartierul Tortilla” de John Steinbeck, un elev mi-a spus că el a fost convins,până la romanul acesta minunat, că toate cărţile sunt plictisitoare. E de ajuns să pui o carte pe catedră şi cei mici se vor înghesui să-i vadă titlul şi, o să fiţi uimiţi, să o caute, la rândul lor şi să o citească. Chestie de vârstă… Continuarea

L’ originalité de l’ espace franҫais

Autor: prof. Vizitiu Iulia–Irina
Școala Gimnazială „Dimitrie Luchian” com. Piscu, jud. Galați

La France s’inscrit dans un hexagone. Sa superficie est de 551.000 km. Elle a des frontières maritimes sur trois côtés: la Mer du Nord au nord–ouest, l’Océan Atlantique `a l’ouest, la Mediterranée au sud-est. Ses voisins sont: la Grande –Bretagne, la Belgique et le Luxembourg au nord; l’Allemagne , la Suisse et l’Italie à l’ est et l’Espagne au sud.
Son relief est varié: il y a les deux Frances.
-au nord et à l’ouest, c’est la France des faibles altitudes ou dominent les reliefs moderés (plaines, collines et bas plateaux) du Bassin Parisien, du Bassin Aquitan et du Massif Armoricain.
-au sud et à l’est, c’est la France des reliefs accidentés et des contrastes, montagnes moyennes et hautes montagnes.
Il y a des grandes unités du relief: plaines, fleuves, massifs montagneux, collines et bas plateaux.
L ‘espace français presente une grande diversité climatique, la France étant au coeur de la zone tempérée: Continuarea

ADHD – studiu de caz

Autor: prof. Coman Teodora Augusta
Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Sebeș

M. A. este un băiat de 13 ani, elev în clasa a V-a. Studiul de față îl fac în calitate de dirigintă a acestei clase. La comisia de evaluare internă i s-a stabilit diagnosticul de ADHD. Băiatul are dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru, nu ascultă atunci când i se vorbește direct, se mișcă permanent în scaun, părăsește scaunul său în sala de clasă, nu se poate angaja în liniște în diverse activități, are dificultăți în a-și aștepta rândul, vorbește excesiv și pare mereu pe picior de plecare.
Descrierea cazului:
Familia: M.A. locuiește împreună cu mama și bunica sa într-un apartament cu două camere. Tatăl băiatului a murit în urmă cu trei ani într-un accident de mașină. Mama lucrează mult iar copilul stă mai mult cu bunica.
Acasă: bunica și mama băiatului au spus, de fiecare dată când au fost chemate la școală, că acasă copilul este liniștit și cuminte, însă vecinii și cunoștințele acestuia spun că nu este adevărat, mărturisind că elevul este răsfățat, nerespectuos și într-un permanent conflict cu mama și bunica sa. Acestea pun tot comportamentul băiatului pe seama morții tatălui și încearcă în permanență să-i găsească scuze. Continuarea

Studiu de specialitate – Legendele istorice – mijloc de cunoaştere a istoriei poporului român

Autor: prof. înv. primar Russu Monica Elisabeta
Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Tg. Mureş, jud. Mureş

În ansamblul disciplinelor şcolare, istoria patriei ocupă un loc privilegiat, datorită, în primul rând, obiectului cunoaşterii istorice – reconstituirea trecutului sub toate aspectele- economic, social, religios, politic şi cultural -, în al doilea rând, valenţelor sale educative, formative, prin realizarea în rândul elevilor a educaţiei patriotice, întregindu-le personalitatea cu înalte trăsături moral-cetăţeneşti şi, în al treilea rând, prin ponderea mare pe care istoria o ocupă în viaţa şcolarului, din clasa I pânâ în ultima clasă de liceu.
Deşi prezentă ca disciplină de studiu doar la clasa a IV-a, istoria patriei se dezvăluie elevilor încă din clasa I prin intermediul legendelor şi povestirilor istorice, integrate în orele de limba şi literatura română. Acest gen de lectură are darul de a pregăti elevii în plan cognitiv şi afectiv pentru etapa de studiu a viitoarei discipline şcolare. Legendele istorice sunt primul pas pe drumul cunoaşterii trecutului istoric, prima întâlnire dintre generaţii, care vor trezi în copil sentimente de mândrie legitimă, că este urmaş al unui popor cu un trecut aşa de glorios. Continuarea

Studiu de caz

Autor: prof. înv primar Nistor Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, jud. Bacău

Descrierea cazului
Alexandra, 10 ani, clasa a IV-a
Eleva face parte dintr-o familie cu doi copii. Relaţiile din familie sunt armonioase, preocupându-se de dezvoltarea optimă a copilului .
Din discuţiile cu mama, cu copilul, dar si din observaţiile personale, am constatat ca fetita are un comportament normal, atât la şcoala, cat si acasă. Este sociabilă, cooperantă, este atentă, disciplinată, politicoasă, răspunde la toate solicitările și sarcinile de lucru date.
Eleva prezintă tulburări de citit–scris: citire lentă, fragmentată (pe silabe sau litere), cu multe ezitări, pauze; face deseori inversiuni de litere/silabe: „el”-„le”, „al”-„la”, „un”-„nu”, „ul”-„lu”; omite si inlocuieste litere, silabe, grupuri de litere, diftongi, cuvinte de legatura: de exemplu scrie„giocel” in loc de „ghiocel”, „pimejdie” in loc de „primejdie”, scrie cu aspect dezordonat.La momentul actual, fetița înregistreaăa rezultate slabe la învatatură din cauza limbajului deficitar.
Particularitați individuale: Continuarea

Studiu de specialitate – Dificultăţile învăţării matematicii în şcoală

Autor: prof. înv primar Ciolovan Elena Georgiana
Şcoala Gimnazială Morăreşti, jud. Argeş

Încă din clasa I a şcolii primare se face simţită, poate chiar prea resimţită „aritmetizarea” învăţării şi chiar a vieţii proaspătului şcolar. Unii copii prezintă de la început dificultăţi de învăţare a matematicii, pe când alţii mult mai târziu. Aceasta pentru că domeniul matematicii se complică neîncetat şi gradual, în demersul de asimilare, iar structura internă a acestei discipline de studiu este foarte organizată. Cifra „6”, de exemplu, ca simplu element grafic este foarte aproape de litera „G”, dar când o „citeşte ” copilul trebuie să articuleze un întreg cuvânt compus din patru litere distincte (Ş+A+S+E) şi să se gândească obligatoriu la o mulţime de litere.
Pe parcursul studiului s-a observat că uniielevi au tendinţa de a accepta lucrurile aşa cum sunt, fără să evalueze importanţa coerenţei logice. Sunt indiferenţi la ilogica unor raporturi sau a propriilor răspunsuri. Această lipsă de logică nu provine din lipsa de inteligenţă, ci mai degrabă este cauza unui sistem deficitar, în care logica nu este importantă. Învăţarea iniţială şi treptată a matematicii de către copii şi ulterior a abilităţilor matematicii curente, în ansamblul lor, face parte din viaţa cotidiană. Prin urmare, învăţătorul are un rol decisiv în formarea „micilor matematicieni”. Totuşi, în ciuda importanţei sale, învăţarea în sine este insuficientă. Continuarea

Calificative sau note? Avantaje şi dezavantaje

Autor: prof. înv primar Ciolovan Elena Georgiana
Şcoala Gimnazială Morăreşti, jud. Argeş

În practica şcolară sunt folosite diferite sisteme de exprimare a aprecierilor asupra rezultatelor şcolare: comentarea prin laude sau observaţii critice, precum şi diverse sisteme de notare-cifre, calificative. Aceste moduri de apreciere sunt convenţionale, îndeplinind mai multe funcţii: exprimă aprecierea rezultatelor măsurate, permite clasificarea elevilor şi determinarea rangului fiecăruia în cadrul grupului, contribuie la cultivarea motivaţiei elevilor faţă de învăţătură, oferă elevilor repere de autoapreciere a rezultatelor şi îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare.
Este un lucru binecunoscut că orice învăţător urmăreşte un raport apropiat între cerinţele programei şi nivelul real de pregătire al elevilor. S-au formulat anumite considerente care ar reflecta necesitatea înlocuirii sistemului de notare cifrică cu sistemul de evaluare prin calificative, bazate pe descriptori de performanţă.
În primul rând, ar fi faptul că notele nu sunt acordate elevilor pe baza unor criterii, ci în strânsă legătură cu percepţia şi experienţa fiecărui cadru didactic. Din această cauză, notele reprezintă simple simboluri, fără să aibă o bază ştiinţifică bine conturată. În al doilea rând, s-a afirmat că în cadrul sistemului de notare cifrică, pe o scară de zece trepte sunt imposibil de elaborate criteria relevante şi unitare pentru acordarea fiecărei note. Continuarea

Învăţarea cântecelor după auz – metodă de formare a priceperilor şi deprinderilor muzicale elementare

Autor: prof. înv primar Adam Alina
Şcoala Gimnazială Slimnic jud. Sibiu

“Muzica este graiul în care se oglindesc fără putinţă de prefăcătorie, însuşirile sufleteşti ale omului” George Enescu
Cântarea vocală este activitatea centrală, pe care se bazează întregul proces de educaţie muzicală a elevilor din clasele I-IV. Cântarea după auz, în lumina noii concepţii de predare a muzicii, nu este o cântare empirică, ci o modalitate de însuşire conştientă a limbajului muzical. Şcoala trebuie să ofere copiilor un mediu muzical prielnic, care să le stimuleze interesul pentru diferite activităţi muzicale.
Cântecul reprezintă mijlocul principal prin care se realizează educaţia muzicală a copiilor. Pentru a fi îndrăgite de copii, cântecele trebuie să răspundă nevoilor lor efective şi afective. În selecţionarea cântecelor, se vor avea în vedere următoarele criterii:
1. Vârsta copiilor. În cântec copilul trebuie să se regăsească pe sine, în felul acesta considerând că muzica este un bun care îi aparţine.
2. Întinderea vocilor de copii constituie o problemă de ordin tehnic, importante fiind posibilităţile de interpretare a cântecelor. Continuarea

Studiu de specialitate – ”Big Brother is Watching You” George Orwell – from past 1948 to future ”1984”

Autor: prof. Pop Simina Ana
Școala Gimnazială Socond, jud. Satu Mare

In 1948 George Orwell, on his real name Eric Blair, gives life to his own ideal world. Initially, the anarchist and socialist Orwell, was very fond of the utopia that seduced ideologically many European intellectuals: communism.
The novel is set in the middle of 20th century, and the Marxism still has followers. We are after the end of the World War II. Humankind has seen the massacres and the atrocities of war and witnessed the hidden face of Marxism. Orwell presented a perfect totalitarian communist, exactly how it works and destroys. His reasons were, obviously, to attack the system but to the ones still loyal, Nineteen Eighty- Four is just a personal journal where their thoughts are open to the world.
Orwell lived and experienced everything, war, death and sufferance. He was the son of a subordinate British civil servant in India. Due to the years spend in public school back in England where he was abused, he was left with haunting memories for life that influenced his writing career. With all that, now he fears that the world is fooled by good orators. ( Ranald, George Orwell’s 1984) Continuarea

Educarea părinților

Autor: prof. Tirle Mariana
Școala Gimnazială Socond, jud. Satu Mare

Obţinerea rezultatelor bune a performanţelor în procesul instructiv educativ depinde în mare măsură de colaborarea dintre şcoală şi părinţi. Pentru realizarea acestei colaborări de multe ori este nevoie de educarea părinţilor, acţiune care necesită o proiectare aparte.
Obiectivele proiectului:
-atragerea părinţilor că parteneri în actul educaţional;
-cunoasterea de către părinţi a particulelaritatilor individuale şi de vârsta ale copilului;
-fondarea asociaţiei de părinţi care să sprijine scoala în acţiunile ei;
-realizare aunei “reţele”de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia copiilor subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării scoala-familie, ci şi a părinţilor între ei.
Conţinutul proiectului: Continuarea

Studiu de specialitate – The Search for Identity in Charles Dickens’s „Great Expectations”

Autor: prof. Teiuşanu Cristina
Liceul Teoretic Ioan Petruş, Otopeni

Dickens’s work is complex and his novels are history and fiction at the same time, a picture and symbol of the age. Charles Dickens’s early experiences were deeply imprinted upon his conscience and affected him to such an extent that in interpreting his novels, one must take them into account for whatever they might signify. The London of Dickens’ imagination, the London recreated and described in his major novels, is essentially the London of the 1820, the scene of his childhood and early manhood. Dickens’s best written novel, a triumph of psychological development, is Great Expectations.
The shaping of identity as conceived by Charles Dickens concerns the physical, psychological and spiritual evolution of the protagonist from early childhood to adulthood and his/her relationship with parents, relatives, and friends. The hero of Great Expectations is socially free, because he is an orphan and strives hard to become a gentleman, the ultimate goal of a middle class Victorian young man; eventually, he realizes that he has become a snob instead.
However, Dickens’s aim is eventually to demonstrate the belief in Man, in his fundamental purity and humanism, the belief in the final triumph of good against evil, which iterates the mythical or biblical clash between them. Continuarea

Studiu de specialitate – Eminescu şi Creangă – o prietenie trainică

Autor: prof. Georgeta-Ancuţa Purdel
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mioveni

„Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?”spunea filozoful şi scriitorul roman, Cicero, calificat drept un om universal, homo universalis. Poate că la această convingere a ajuns şi Luceafărul poeziei noastre româneşti, Mihai Eminescu, „om al timpului modern, […] blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate […], dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului.”
S-a spus, pe drept cuvânt, că alegerea prietenilor reprezintă o adevărată artă, iar un prieten adevărat reprezintă un câștig prețios al vieții. În decursul anilor, frumusețea și noblețea prieteniei au strălucit, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celor doi prieteni: Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Deşi erau două personalităţi diferite, demonstrau, prin condiţionarea reciprocă şi prin completare, teoria potrivit căreia „contrastele se atrag”. Cunoscându-i îndeaproape, ca membru marcant al Junimii, A. D. Xenopol publica în revista “Ion Creangă”, apărută la Bârlad în decembrie 1909: Continuarea

Numărul 58 / ianuarie 2016

data apariției: 27 ianuarie 2016

Coordonator: prof. Andreea Mihaela Istrăța
Colaboratori: prof. Roxana Opriș, înv. Maria Țentea, prof. Anca-Andreea Cheană, prof. Mihaela Nicola, prof. Alexandru-Cristian Păușescu, prof. Georgiana Bican, prof. Cristina Macarie

Pentru numărul 59 /februarie 2016, puteți trimite materiale până pe 18 februarie 2016*Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 58 va fi expediat autorilor în perioada 15-27 februarie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor. (vom anunța pe site în timp util!)