Studiu de specialitate privind bazele sociale și psihopedagogice ale orientării școlare și profesionale

Autor: prof. Paraschiva Căpriță
Colegiul Economic Buzău

Întrucât orientarea trebuie să se facă atât în funcţie de individ, cât şi de cerinţele societăţii este necesar ca cei care o realizează să pornească de la o bună cunoaştere a realităţilor sociale şi a personalităţii orientatului. Baza socială a orientării implică luarea în consideraţie a unor particularităţi ale societăţii în care urmează să se integreze elevii, dar şi aspiraţiile, concepţiile mediului social apropiat elevului, îndeosebi ale familiei. Dintre determinările sociale care urmează a fi luate în consideraţie, cele mai importante se referă la o serie de aspecte cum ar fi: Continuarea