Managementul motivației la nivelul organizației școlare

Autor: prof. dr. Teodor Negru
Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Piatra-Neamț

Importanța managementului motivației pentru organizația școlară constă în faptul că de motivarea personalului depind performanțele cu care angajații își îndeplinesc sarcinile profesionale. Managementul motivației este o componentă importantă a unui sistem de conducere care presupune participarea anagajaților la luarea deciziilor în organizație și sprijinirea acestora în realizarea sarcinilor, în defavoarea unui mod de conducere directiv, axat pe un model centralizat de luare a deciziilor și pe exercitarea, cu precădere, a funcțiilor de control și supraveghere în desfășurarea sarcinilor. Managementul motivației devine o provocare și mai mare în contextul actual, marcat de lipsa resurselor financiare și de absența, în sistemul de învățământ, a unui sistem de salarizare care să stimuleze performanța și să reprezinte o motivație pentru angajați. Continuarea

Managementul schimbării în organizaţie

Autor: prof. Şugă Simona-Elena 
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău

Schimbarea la nivel organizaţional presupune realizarea unor modificări profunde esenţiale ale organizaţiei; de exemplu – la nivelul misiunii, viziunii, modalitatea de organizare a activităţii didactice, a tehnicilor educaţionale.

Schimbarea organizaţională corespunde în general unei orientări noi, unei orientări radicale şi fundamentale privind modalităţile prin care o instituţie urmează să-şi desfăşoare activitatea şi cu implicaţii directe, esenţiale asupra membrilor săi.

Managementul unei schimbări în organizaţie se referă la ansamblul de activităţi specifice desfăşurate de un manager astfel încât acesta să-şi orienteze angajaţii în procesul de implementare al schimbării pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea finalităţilor propuse. Continuarea