Studiu de specialitate – Cultivarea gândirii critice prin ora de literatură

Autor: prof. Foltea Nicoleta
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani

Una dintre valorile şi atitudinile de care trebuie să ţină cont profesorul de limbă şi literatură română vizează, în liceu, „stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate”. (Programe de limba şi literatura română pentru ciclul inferior şi superior al liceului, Bucureşti, 2009) De aceea, profesorului îi revine sarcina ca, din multitudinea metodelor tradiţionale şi moderne propuse de diversele didactici şi pedagogii, să aleagă pe cele mai potrivite cu particularităţile de vârstă şi dezvoltare ale elevilor săi.
Pe lângă problematizare, dezbatere, studiu de caz, ghidul de anticipaţie, metoda cubului, metoda Frisco sau cea a termenilor predictivi, cred că metoda „pălăriilor gânditoare” este una dintre cele mai plăcute căi de stimulare a gândirii critice, dat fiind faptul că presupune interpretarea de roluri de către elevii ce îşi aleg sau acceptă una dintre cele şase pălării, jocul fiind o activitate atractivă, recreativă. Continuarea