Studiu de specialitate – Optimizarea procesului de învățare din perspectiva părinților în perioada școlarității mici

Autor: înv. Brănișteanu Georgeta
Liceul Tehnologic Bîlteni

Dintotdeauna familia a fost apreciată ca fiind o importantă instituţie socială având în vedere multiplele funcţii pe care le îndeplineşte. Este hotărâtor rolul ei în formarea copilului pentru viaţă.
În domeniul instrucţiei şcoala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea profesională; în domeniul structurilor de bază ale personalităţii, fiecare individ evoluează pe baza moştenirii ereditare, iar din punct de vedere formativ, mai ales în domeniul moral caracterul şi conduita generală poartă amprenta climatului familial şi a influenţelor primare.
Cercetările psihologice şi pedagogice referitoare la contribuţia familiei în procesul de devenire a copilului ca adult situează funcţia biologică în prim plan. Ştiinţa a demonstrat valabilitatea acestei teze din două considerente la fel de importante, respectiv din punctul de vedere al perpetuării speciei cât şi din cel al calităţii potenţialului biologic, ca factor determinant în procesul constituirii şi organizării funcţiilor psihice. Evoluţia normală sau, dimpotrivă, aberantă se explică prin specificul elementelor primare de ordin biologic. Continuarea