Studiu de specialitate – Competiţia inteligenței

Autor: prof. Meva Bilghi
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanta 

    Dintre diferitele forme de concursuri şcolare,olimpiadele  pe obiecte de învăţământ constituie mijloace cu multiple resurse formative,care vin nu numai în sprijinul realizării obiectivelor instrucţiei,ci şi ale celor de natură educative.Nu întâmplător se acordă o importantă deosebită organizării şi desfăşurării olimpiadelor în fiecare an,începând cu etapă pe şcoală . Ca orice formă de întrecere, şi olimpiadele şcolare necesită un anumit număr de participant,un anumit nivel de pregătire şi se finalizează cu anumite rezultate. Dacă privim problemă din perspective orientării profesionale,se ridică anumite cerinţe specific faţa de elementele amintite. Astfel olimpiadele pe obiecte de învăţământ trebuie să constituie nişte baraje selective,care lasă să treacă succesiv pe cei mai buni dintre cei foarte buni.Uneori din dorinţa de a antrena cât mai mulţi participanţi la aceste concursuri,cadrele didactice comit următoarele erori: Continuarea