Studiu de specialitate – Locul pe care îl ocupă citirea şi importanţa obiectului Citire

Autor: înv. Gabor Cristina Ileana
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmboviţa

Însuşirea citit – scrisului, formarea deprinderilor de citire şi scriere corectă și conştientă reprezintă baza întregii munci instructiv – educative desfășurată în şcoală. Cunoașterea lumii înconjurătoare nu se face doar prin observarea directă, ci şi indirect, din cărţi.
Prin însuşirea deprinderilor de citire şi scriere, copilul are posibilitatea să cunoască lumea ce-l înconjoară,prin intermediul obiectelor de învăţământ orizonturile sale se deschid spre însuşirea bazelor ştiinţelor, a culturii omenirii.
Şcoala valorifică disponibilităţile intelectuale ale copiilor, capacitatea lor de asimilare, cunoştinţele dobândite şi posibilităţile de exprimare în familie și grădiniţă. Şcoala perfecţionează deprinderile de vorbire, lărgind necontenit aria cunoștintelor, dezvoltându-le gândirea, memoria şiimaginaţia, ducându-le voinţa și oferind modele de exprimare pentru a le stimula dorinţa de imitare şi perfecţionare. Continuarea