Erori în notarea elevilor

Autor: prof. Radoi Alina
Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1 Găneasa,  Judeţul Ilfov

Importantă este nota sau ceea ce ştim să facem cu ceea ce învăţăm? Profesorii, cei care acordă notele, pot fi obiectivi şi imparţiali în notare? Ce efect are nota asupra psihicului unui elev, dar asupra părinţilor lui? Sunt câteva din întrebările la care voi încerca să răspund.

Sistemul de notare în învăţământul românesc, pe care toţi îl cunoaştem este cel prin folosirea cifrelor de la 1-10. În afară de acesta, în învăţământul primar sunt acordate calificative- insuficent, suficient, bine, foarte bine iar în învăţământul preşcolar notarea prin culori (bile albe, bile roşii şi bile negre). În învăţământul privat din România, şi anume în şcolile cu predare în limba engleză, notarea este literală (acest tip de notare e specific ţărilor, aşadar anglo-saxone) adică A, B, C, D, E, F (A- foarte bine… F- rezultate foarte slabe). În afară de toate aceste sisteme de notare, există aprecierea verbală, destul de des folosită de profesori, care îi determină pe elevi să aibă mai multă încredere în ei, îi scoate din starea pasivă în care poate se aflau şi îi îndrumă în parcursul şcolar. Dar « verba volant, scripta manent”, nu este aşa? Continuarea

Anunțuri