Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în activitatea didactică

Autor: prof. înv. primar Atofanei Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsinești, jud. Botoșani

Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar în mod paradoxal tot mai interconectate. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale-tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor.
Învăţarea cu ajutorul tehnologiilor informaţionale permite instrumentarea de situaţii şi contexte cu aviz favorabil realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi încurajează personalizarea activităţii didactice prin oferirea unei libertăţi de acţiune. Specialiştii sunt de părere că folosirea calculatorului în instruirea elevilor prezintă foarte multe avantaje, dar totodată şi multe dezavantaje. Voi prezenta, în continuare, mai întâi o parte din avantajele instruirii asistate de calculator: Continuarea