Studiu privind geneza produșilor poluanți din gazele de ardere evacuate de către motoarele termice

Autor: prof. ing. Staicu Gabriela
Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Rm. Vâlcea

Gazele de ardere evacuate de către motoarele termice contribuie la poluarea atmosferei cu substanţe gazoase (oxid de carbon CO, oxizi de azot NOX, hidrocarburi CmHn etc.) numite noxe şi particule solide (funingine sau fum).

La funcţionarea unui MAS sursele de produşi poluanţi sunt: gazele de evacuare circa 66%, carterul 20% (care se datorează în cea mai mare măsură tot gazelor pătrunse în carter), carburatorul 9% şi rezervorul de combustibil 6%. Deoarece circa 85% din produşii poluanţi se datorează gazelor de evacuare este necesar a explica geneza acestora, pentru a facilita luarea unor măsuri eficiente de diminuare sau reducere totală a produşilor poluanţi. Continuarea