Studiu de specialitate – Motive dacice în poezia Eminesciană

Autor: prof. Vlad Irina
Liceul Teoretic Ion Barbu, Pitești – Argeș

În anul 1840, acea luminoasă personalitate ce înmănuncheaîn sine clarviziunea politică, cu intuiția istorică, și-n egală măsură cu simțul literar, Mihail Kogălniceanu, a reușit ca prin progresista sa ,, Introducție la Dacia literară’’ să întărească și să dezvolte conștiințade sine a unei adevărate literaturi române.
Înainteși după apariția programului, rând pe rând, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Asachi, Barbu Mumuleanu, Costache Stamati, Alexandru Donici, Vasile Alecsandri, au zugrăvit trecutul glorios al poporului român prin îngemănarea elementelor folclorice cu documentația istorică, mai mult sau mai puțin riguroasă.
Evocarea trecutului istoric se face pe diverse planuri și cu diverse mijloace. În genere însă, există, o serie de teme comune, cum ar fi de pildă povestea tragică a Dochiei, ori cucerirea Daciei de către Marcus Nepius Traianus etc. Continuarea