Managementul motivației la nivelul organizației școlare

Autor: prof. dr. Teodor Negru
Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Piatra-Neamț

Importanța managementului motivației pentru organizația școlară constă în faptul că de motivarea personalului depind performanțele cu care angajații își îndeplinesc sarcinile profesionale. Managementul motivației este o componentă importantă a unui sistem de conducere care presupune participarea anagajaților la luarea deciziilor în organizație și sprijinirea acestora în realizarea sarcinilor, în defavoarea unui mod de conducere directiv, axat pe un model centralizat de luare a deciziilor și pe exercitarea, cu precădere, a funcțiilor de control și supraveghere în desfășurarea sarcinilor. Managementul motivației devine o provocare și mai mare în contextul actual, marcat de lipsa resurselor financiare și de absența, în sistemul de învățământ, a unui sistem de salarizare care să stimuleze performanța și să reprezinte o motivație pentru angajați. Continuarea

Studiu de specialitate: Motivaţia învăţării la şcolarul mic

Autor:  prof. înv. primar Stancu Liliana
Şcoala Gimnazială Işalniţa, Dolj       

   (…) Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia necesară  funcţionării şi menţinerii  în  stare  activă a diferitelor procese psihice.   

           Motivaţia învăţării se  subsumează  sensului  general  al  conceptului  de  motivaţie  şi  se  referă la totalitatea  factorilor  care  îl  mobilizează  pe  elev  la o  activitate  menită  să conducă  la  asimilarea unor   cunoştinţe, la  formarea  unor  priceperi  şi  deprinderi. Ea  energizează  şi  facilitează  procesul. Exista  o  strânsă  relaţie  între  motivaţie  şi  învăţare. Motivaţia  este  una  din  cauzele  pentru  care  elevul  învaţă  sau  nu  învaţă, dar  poate  fi  şi  efectul  activităţii  de  învăţare, datorită faptului  că  rezultatele  activităţii  de  învăţare  susţin  eforturile  ulterioare  ale  elevului. Din punct de vedere psihologic, importantă este sursa de tensiune motivaţională în învăţare. Această sursă poate fi: Continuarea