Studiu de caz – Stimularea și organizarea motivației în învățare a elevilor

Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Subiectul: C. C.
Vârsta: 8 ani şi 7 luni

Prezentarea
C.C. este o fetiţă de aproape 9 ani ani, elevă în clasa a III-a. Provine dintr-o familie organizată, interesată de educaţia ei. Copil dezvoltat normal, cu o stare de sănătate bună, are asigurate toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări din toate punctele de vedere. Fiind singurul copil al familiei este puţin răsfăţată de mama şi bunica.
La venirea ei în clasa I, C.C. plângea zilnic, dimineaţa când părinţii o lăsau în clasă, când era provocată să răspundă, când primea o sarcină sau când intra cineva în clasă. Refuza să răspundă când era solicitată, refuza comunicarea cu învăţătorul şi ceilalţi copii, era foarte retrasă, dar liniştită şi cuminte. Deseori când un coleg se apropia de ea şi încerca să-i vorbească începea din nou să plângă. Refuzul sarcinilor şi al comunicării, interiorizarea în lumea ei şi neputinţa de a se adapta la comunitatea şcolară au dus la refuzul participării la activitarea de învăţare şi acumularea unor goluri în cunoştinţele acumulate la şcoală. Continuarea

Motivația învățării la Limba română – trecerea de la motivația extrinsecă la cea intrinsecă

Autor: prof. înv. primar Petrescu Bogdan – Cristi
Școala Gimnazială Curtișoara

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, motivaţia este totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri.
Motivaţia este un element definitoriu al învăţării, lipsa de motivaţie a învăţării fiind principala cauză a rămânerii în urmă la învăţătură a unor elevi.
Pentru noi, învăţători, institutori şi profesori, este foarte important să ştim din ce motive învaţă elevii şi care sunt strategiile didactice optime pentru a-i motiva sau pentru a întreţine şi dezvolta motivaţiile existente. Sarcina noastră este de a le oferi elevilor condiţii optime de învăţare, contribuind, prin exemplul personal oferit, la trezirea şi menţinerea interesului pentru învăţare, la dorinţa de a cunoaşte oameni – implicit, limbi –, la dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.
În procesul de învăţare se manifestă două categorii de motivaţii: Continuarea

Studiu de specialitate: Motivaţia învăţării la şcolarul mic

Autor:  prof. înv. primar Stancu Liliana
Şcoala Gimnazială Işalniţa, Dolj       

   (…) Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia necesară  funcţionării şi menţinerii  în  stare  activă a diferitelor procese psihice.   

           Motivaţia învăţării se  subsumează  sensului  general  al  conceptului  de  motivaţie  şi  se  referă la totalitatea  factorilor  care  îl  mobilizează  pe  elev  la o  activitate  menită  să conducă  la  asimilarea unor   cunoştinţe, la  formarea  unor  priceperi  şi  deprinderi. Ea  energizează  şi  facilitează  procesul. Exista  o  strânsă  relaţie  între  motivaţie  şi  învăţare. Motivaţia  este  una  din  cauzele  pentru  care  elevul  învaţă  sau  nu  învaţă, dar  poate  fi  şi  efectul  activităţii  de  învăţare, datorită faptului  că  rezultatele  activităţii  de  învăţare  susţin  eforturile  ulterioare  ale  elevului. Din punct de vedere psihologic, importantă este sursa de tensiune motivaţională în învăţare. Această sursă poate fi: Continuarea

Studiu de caz – Motivaţia învăţării la şcolarul mic

Autor: instit. Popină Mirela,
Şcoala Nr.12, Buzău

Epoca în care trăim este dominată  de  o puternică  expansiune  a  ştiinţei  şi  tehnicii în  toate  domeniile  de  activitate  şi  de accelerare  continuă  a   ritmului  de  viaţă..

Creşterea rapidă a volumului de informaţii  în  toate domeniile, uzura accelerată  a cunoştintelor, pretinde adaptarea continuă a  obiectivelor şcolii, a conţinutului, formelor şi metodelor de învăţământ acestei dinamici  informaţionale.

Toate aceste condiţii externe influențează elevii orientându-i în însăşi  atitudinea lor faţă de învăţare, care , la cei mai mulţi dintre ei, este activă şi conştientă, corespunzând cerinţelor mereu crescânde ale societăţii.

Creşterea  volumului informaţional a dus, mai ales, la încărcarea planurilor de învăţământ, a programelor şi manualelor şcolare, ceea ce a condus la suprasolicitarea  funcţiilor  mnemice. Aceste condiţii afectează randamentul activităţii elevului şi , uneori , chiar sănătatea lui. Cauzele  acestei situaţii ar trebui căutate mai ales în predare şi, de asemenea, în lipsa unei  motivaţii  puternice  la  şcolari  faţă  de  sarcinile  lor.

Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia necesară  funcţionării şi menţinerii  în  stare  activă a diferitelor procese psihice.

Motivaţia  constituie un ansamblu  de impulsuri, pulsiuni interne, energizări sau activări, stări tensionale sau mobiluri ale acţiunilor şi conduitei umane. (Paul Popescu‑Neveanu).

Subiectul  studiului  de  caz  este  colectivul  clasei  a II –a C (24elevi), de  la  Şcoala  Nr.12,  judeţul Buzău. Continuarea