Motivația învățării la Limba română – trecerea de la motivația extrinsecă la cea intrinsecă

Autor: prof. înv. primar Petrescu Bogdan – Cristi
Școala Gimnazială Curtișoara

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, motivaţia este totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri.
Motivaţia este un element definitoriu al învăţării, lipsa de motivaţie a învăţării fiind principala cauză a rămânerii în urmă la învăţătură a unor elevi.
Pentru noi, învăţători, institutori şi profesori, este foarte important să ştim din ce motive învaţă elevii şi care sunt strategiile didactice optime pentru a-i motiva sau pentru a întreţine şi dezvolta motivaţiile existente. Sarcina noastră este de a le oferi elevilor condiţii optime de învăţare, contribuind, prin exemplul personal oferit, la trezirea şi menţinerea interesului pentru învăţare, la dorinţa de a cunoaşte oameni – implicit, limbi –, la dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.
În procesul de învăţare se manifestă două categorii de motivaţii: Continuarea

Studiu de specialitate: Motivaţia învăţării la şcolarul mic

Autor:  prof. înv. primar Stancu Liliana
Şcoala Gimnazială Işalniţa, Dolj       

   (…) Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia necesară  funcţionării şi menţinerii  în  stare  activă a diferitelor procese psihice.   

           Motivaţia învăţării se  subsumează  sensului  general  al  conceptului  de  motivaţie  şi  se  referă la totalitatea  factorilor  care  îl  mobilizează  pe  elev  la o  activitate  menită  să conducă  la  asimilarea unor   cunoştinţe, la  formarea  unor  priceperi  şi  deprinderi. Ea  energizează  şi  facilitează  procesul. Exista  o  strânsă  relaţie  între  motivaţie  şi  învăţare. Motivaţia  este  una  din  cauzele  pentru  care  elevul  învaţă  sau  nu  învaţă, dar  poate  fi  şi  efectul  activităţii  de  învăţare, datorită faptului  că  rezultatele  activităţii  de  învăţare  susţin  eforturile  ulterioare  ale  elevului. Din punct de vedere psihologic, importantă este sursa de tensiune motivaţională în învăţare. Această sursă poate fi: Continuarea