Miturile acvatice ale povestirii ”Lostriţa”de Vasile Voiculescu

Autor: prof. Vatamaniuc Luminiţa Corina
Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava

“Sacrificiul este dăruire de sine făcută Fiinţei din care pretinzi că te tragi”. (Antoine de Saint-Exupery)
Matrice cosmică şi factor vital, conţinând în sine principiul creaţiei şi al destrucţiei universale, al binelui şi al răului, apa a inspirat literatura lumii, a fertilizat imaginaţia poeţilor şi prozatorilor, care i-au închinat nenumărate opere, nu de puţine ori în registrul fantasticului.
„Lostriţa” este o povestire fantastică, pe care Vasile Voiculecu o construieşte din elemente reale şi elemente fabuloase populare. Ea cuprinde o frumoasă poveste de dragoste între un pământean şi un demon acvatic ce ne trimite, în planul mitologiei universale, la o altă poveste de dragoste dintre nereida Thetis şi muritorul Peleu, iubire din care s-a născut Ahile, celebrul erou din Iliada.
Şi în mitologia românească miturile acvatice au numeroase cristalizări. Personaje mitice precum Vidra, Dulful, Mreana, Cei din baltă sau Ştimele apelor se întâlnesc în legende cu subiect pescăresc, ghicitori, balade şi colinde de pescar cu evidentă dimensiune eroică. Sub o asemenea dimensiune stă şi drumul lui Aliman, chiar dacă finalul ne trimite la tema logodnicilor uniţi prin moarte. Continuarea