Metodologia utilizării mijloacelor de învățământ

Autor: prof. înv. primar Enescu Alina Maria
Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Danului, Argeș

Eficienţa mijloacelor de învăţământ în procesul didactic este determinată pe de o parte de calitatea lor, dar şi de metodologia folosită de profesor pentru integrarea acestora în activitatea didactică.
Selecţia anumitor tipuri de mijloace de învăţământ se realizează în raport cu funcţia lor didactică, de măsura în care asigură caracterul complementar al predării şi învăţării. O selecţie a mijloacelor după criteriul tradiţional – modern, aşa cum există în prezent tendinţa de a utiliza cu precădere mijloace moderne în defavoarea celor tradiţionale sau invers, nu este o soluţie potrivită. Toate mijloacele sunt eficiente în condiţiile în care sunt folosite adecvat în fiecare situaţie educaţională concretă. Continuarea