Metode și tehnici de evaluare

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic ,,oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit’’.
Tehnica de evaluare reprezintă un element constructive al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare.
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie important în vederea realizării unui demers evaluative pertinent şi util.
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheer aprecia că ,,O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensional”. Continuarea

Studiu de specialitate – Tehnica R.A.I. – metodă alternativă de evaluare

Autor: prof. Magdalena Ene
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Metodele alternative de evaluare care conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea interrelaţionării şi colaborării dintre elevi, au importante valenţe formative:
stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă; Continuarea