Studiu de specialitate – Folosirea metodelor interactive în predarea istoriei la clasa a IV-a

Autor: înv. Popescu Lucreţia
Liceul Tehnologic Tismana, Jud. Gorj

În societatea contemporană, aşteptările la nivelul cadrelor didactice sunt ridicate. Un bun dascăl este acela care ştie să facă pe un copil să înţeleagă ceea ce el vrea să transmită. Pentru aceasta, un mare rol îl au metodele de predare folosite de acesta. Metodele constituie elementul esential al strategiei didactice, ele reprezentând latura executorie.
În acest context, ea poate fi considerată ca instrumentul de realizare într-o cât mai mare masură a obiectivelor prestabilite ale activităţii de învăţare. Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsa relaţie cu personalitatea dascălului şi cu gradul său de pregătire. Ca dascăl, cu o vechime de 37 de ani în învăţământ, am folosit metode pentru o învăţare activă clasificându-le astfel:
1.Metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa copiilor, dezvoltă competenţe de comunicare, formează atitudini active: discuţia, dezbaterea, jocul de rol, braistormingul.
2. Metode care stimulează gândirea creativă, să compare şi să analizeze situaţii: exerciţiul, jocul didactic, studiul de caz. Continuarea