Metodele interactive în grădiniță

Autor: ed. Ivan Raluca
G.P.P. ”Ion Creangă”, Slatina

Modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă implică mai multe componente: proiectarea didactică, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a copiilor, parteneriate educaționale, activităţi extracurriculare, o metodologie didactică activă. Pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ din grădiniţă urmărim perfecționarea metodelor tradiționale, dar şi introducerea unor metode şi procedee educative.
Regândirea educației formale duce la schimbarea relației cu copii promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit de cel tradițional da posibilitatea fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experiența prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară.
Prin metodele interactive copilul intra în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi cunoştinţe, deprinderi el fiind participant activ. Acționând alături de ceilalți din grup, începe să rezolve sarcini şi să simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul de copii fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se exersează procesele psihice cognitive. Metodele interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură afectivă deosebită. Continuarea