Metode interactive de predare

Autor: prof. Kremer Simona
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Timișoara

Învăţarea este o activitate complexă, cu o finalitate extra limitem, antrenând procese cognitive, afective, psihosomatice, sau practice, adică omul în întregul lui. Cu multe veacuri în urmă, înţeleptul grec Socrate surprindea această complexitate şi vastitate a învăţării prin bine cunoscutul dicton „Ştiu că nu ştiu nimic”.
Prin urmare, pe măsură ce înaintăm în cunoaştere, asimilând, aplicând sau -şi nu în ultimul rând – însuşindu-ne diverse informaţii , învăţarea devine un fenomen de o vastitate tot mai mare. Ca atare, în această multitudine de informaţii, a urma o cale, o metodă, este imperios necesar. Şcoala, în ansamblul ei, este depozitarul tuturor acestor metode.
O clasificare a metodelor de predare-învăţare-evaluare, mai mult sau mai puţin exhaustivă, este una din principalele preocupări ale pedagogiei şi deontologiei educaţionale. De asemenea, definirea metodelor didactice şi căutarea de noi şi noi strategii de învăţare care să aibă drept scop asigurarea unui feed-back cât mai bun din partea receptorilor conţinuturilor didactice, constituie o parte de importanţă majoră, atât în demersul teoretic referitor la procesul învăţării, cât şi în stadiul aplicabilităţii concrete. Continuarea

Metode interactive de predare folosite la ora de limba și literatura română

Autor: prof. Catrinu Ionela-Ramona
Școala Gimnazială ,,Nicolae Crețulescu”, Leordeni, Argeș

Perfecționarea metodologiei învățământului înseamnă folosirea acelor metode și procedee de instruire și educație, în măsură să asigure o participare mai activă a elevului în procesul de învățare. Dacă în școala tradițională accentul se punea pe predare, rolul cel mai important revenindu-i profesorului, învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și ale creativității. Dintre metodele interactive ce se pot aplica cu succes la ora de limba și literatura română amintesc: R.A.I., metoda cadranelor, tehnica Florii de nufăr. Continuarea