Utilizarea metodelor interactive de grup în activitățile organizate cu grupele de preșcolari

Autor: prof. înv. preșcolar Tărăgan Mirela
Grădinița Bunești, com. Bunești-Averești, jud. Vaslui

MOTTO: „Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i, deci, într-o stare de spirit plăcută , dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu e să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” (John Locke-„Some Thoughts Concerning Education”)
În tratarea problematicii metodelor interactive, sugestivă este afirmaţia lui Sorin Cristea: „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”. Continuarea

Studiu de specialitate – Importanţa metodelor interactive de grup

Autor: prof. înv. preṣcolar: Andrei Ana
Școala „Mazilu Vipie Gheorghe”, Catunele, jud. Gorj

Să pornim odată cu copiii la descifrarea, organizarea şi aplicarea metodelor noi în activitatea instructiv-educativă care poate fi una cooperantă, modernă, activă, flexibilă, accesibilă, plăcută şi democratică.

Nevoile şi cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbarea radicală a modului de abordarea a activităţii didactice.

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic”, se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsuri la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei. Continuarea

Studiu privind metodele interactive de grup, ca mijloc eficient în însușirea și stocarea informațiilor, în activitățile de dezvoltarea limbajului

                                                      Autor:  ed. Tompea Daniela
 Grup Școlar Miron Cristea Subcetate- Harghita      

            Considerații generale:

Inovația didactică a adus în atenția cadrelor didactice termeni și atitudini noi necesare în procesul instructiv- educativ. Integrarea este unul dintre acești termeni și, în același timp, este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învățării au ca referință nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai multor categorii de activități.

Activitățile integrate presupun un scenariu unitar și de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe; conținuturile au un subiect comun și obiectivele propuse se realizează prin diferite forme de activitate.

Integralitatea presupune scenarii zilnice ce reunesc activități comune și la alegere sau scenarii în care se regăsesc fragmente de activități dintr-o săptămână, cu generice de zi. Practic, activitatea unei zile se derulează ca o poveste, integrând, legând toate activitățile din ziua respectivă.

Folosirea unor astfel de activități aduce beneficii reale pentru preșcolari, aceștia trebuind să învețe într-o manieră mai aparte, cea integrată, fiecare etapă fiind legată de cea precedentă. Copiii parcurg ușor, mai mult sub formă de joc(cel puțin așa li se lasă impresia) conținuturile propuse. Continuarea

Studiu de specialitate privind folosirea metodelor interactive de grup

 Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

(…) Metodele activ-participative cu tehnicile lor interactive de grup se clasifică după funcţia lor principală didactică în:

1).Metode moderne de predare-învăţare interactivă în grup: metoda Mozaicului, metoda Cascadei, metoda Piramidei, metoda Turnirului între echipe, metoda Schimbării perechii;

2).Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: tehnica Florii de lotus, Scheletul de peşte, Pânza de păianjen, Cartonaşe luminoase, Lanţurile cognitive, Diagrama cauzelor şi a efectului;

3).Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming, Explozia stelară, metoda Pălăriilor gânditoare, Caruselul, Phillips 6/6, tehnica Focus-grup, Patru colţuri, metoda Delphi, Interviul de grup, Studiul de caz, Controversa creativă, tehnica Acvariului;

4).Metode de cercetare în grup: proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, portofoliul de grup. Continuarea