Studiu de specialitate – Clasificarea metodelor de învățare la matematică

Autor: prof. Ignat Aura
Liceul Tehnologic Elena Caragiani”- Tecuci, jud. Galați

În ultimii ani s-au înregistrat procese remarcabile referitoare la posibile clasificări şi delimitări in câmpul de acţiune al metodologiei didactice matematice.
Prezint câteva taxonomii ale metodelor de învăţământ folosite la matematică:
a) Clasificarea metodelor didactice clasice (dupa St Stoian):
Metode bazate pe actiune: – exerciţiul
– munca cu manualul
– fise de lucru/auxiliare
Metode iconice : – demonstraţia Continuarea