Studiu de specialitate – Demonstrarea funcțiilor metodelor de instruire în situații didactice concrete pentru învățământul primar

Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

Metodele reprezintă modalități de acțiune prin intermediul cărora elevii își pot asimila cunoștințe, își pot forma și dezvolta priceperi, deprinderi, aptitudini.
Funcțiile metodelor didactice în cadrul procesului de învățământ sunt:
– funcția formativă: ajută la dezvoltarea proceselor psihice;
– funcția cognitivă: prezintă moduri de a afla, de a cunoaște, de a descoperi;
– funcția motivațională: susțin, stimulează, dezvoltă interesul pentru studiu, curiozitatea epistemică, dorința de a afla și acționa;
– funcția operațională: este o cale, un instrument de execuție;
– funcția normativă: propun moduri de a proceda, căi eficiente de acțiune;
– funcția evaluativă: se pot indica parametri, standarde de evaluare. Continuarea