Studiu de specialitate – Metode active de învățare

Autor: prof. înv. primar Burdeți Onița
Școala Gimnazială Cepari, jud. Bistrița-Năsăud

Activitatea didactică se prezintă ca un ansamblu de acţiuni, procese şi operaţii ce oferă largi posibilităţi de desfăşurarea ei, ca un demers programat; nivelul la care se realizează depinde în mare măsură de gradul în care sunt stabilite intenţiile urmărite, resursele, modul de desfăşurare a procesului de învăţământ, interacţiunea componentelor acestuia etc. Activitatea didactică este cu atât mai rodnică, cu cât este mai temeinic şi mai minuţios anticipată.
Proiectarea pedagogică priveşte întregul sistem de activităţi de educaţie. Acţiunile pe care le implică se referă la ansamblul activităţii didactice, cât şi la fiecare din componentele principale ale activităţii instructiv-educative.
Acţiunile de proiectare pedagogică se raportează la trei momente de referinţă. Orice proiectare trebuie să se întemeieze pe activitatea anterioară momentului în care este anticipată o acţiune, care este supusă unei evaluări diagnostice. Al doilea moment presupune luarea în considerare a situaţiei existente în momentul conceperii demersurilor instructiv – educative. Continuarea