Studiu de specialitate – „Știu – Vreau/Doresc să știu – Am învățat”

Autor: prof. Foltea Nicoleta
Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani

În literatura de specialitate, „Ştiu – Vreau/Doresc să ştiu – Am învăţat” se consideră a fi atât un model didactic, cât şi o metodă de proiectare a activităţilor de însuşire a cunoştinţelor declarative, de însuşire a noilor cunoştinţe în general.
Din raţiuni ce ţin de orientarea către fondul problemei, vom folosi în analiză conceptul de model. Ceea ce ne propunem este să demonstrăm că modelul nu are doar acest scop, putând fi utilizat şi pentru realizarea unor lecţii cu caracter mixt, de consolidare şi însuşire de noi cunoştinţe, la clasa a XII-a, unde apropierea examenului de bacalaureat impune, poate mai mult decât la alte clase, raportarea la maniere diverse de utilizare a cunoştinţelor pentru realizarea eseurilor şi orientarea mai uşoară a elevilor către ceea ce „doresc să ştie”.
În fond, prima etapă a desfăşurării acestei metode, sintetizată de întrebarea „Ce ştiu despre subiect?”, nu face altceva decât să sistematizeze, să consolideze ceea ce s-a învăţat deja, iar „Ce aş dori să ştiu despre subiect?” declanşează procesul de însuşire de noi cunoştinţe. Continuarea

Dezvoltarea interesului pentru lectură în cadrul orelor de biologie

Autor: prof. Munteanu Emilia
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Botoşani

Societatea contemporană este marcată de o explozie informaţională de o amploare fără precedent şi de aceea, educaţia este mai importantă ca oricând. Educaţia nu este numai pregătirea şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Şcoala dezvoltă la copil anumite stări fizice, intelectuale şi morale pe care le reclamă de la el ulterior societatea. Toate achiziţiile copilului se pot împleti armonios doar în condiţiile în care se face un apel permanent şi susţinut pentru lectură. Avantajele lecturii sunt multiple şi extrem de utile în dezvoltarea personalităţii umane.

Profesorul trebuie să stârnească curiozitatea şi interesul pentru lectură, pentru universul cărţilor şi pentru tot ceea ce înseamnă erudiţie. În cadrul orelor de biologie, el poate stimula interesul elevilor pentru lectură, prin metodele didactice alese, prin materialele care îi servesc atingerii obiectivelor propuse, cât şi prin propriul model de personalitate.

O metodă modernă care stimulează lectura şi care implică activ elevul în procesul de învăţare este metoda “Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”. Metoda “Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” se poate folosi Continuarea