Metode de învățare active la matematică – Metoda Mozaicului

Autor: prof. Hogaș Geta
Liceul Teoretic ” Sfânta Maria”, Galați

Metodele de învăţământ reprezintă acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învăţământ, sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice. Metoda pune în evidenţă o modalitate de lucru, o manieră de a acţiona practic, sistematic şi planificat, un demers programat menţinut în atenţia şi sub reflecţia continuă a profesorului.
Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. Continuarea

Studiu de specialitate – Metoda mozaicului și studiul de caz aplicate în disciplinele tehnice

Autor: prof. ing. Teodora Palaghia
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău

Metoda mozaicului (jigsaw puzzle, pusă la punct de Harold A Arons) sau metoda grupurilor interdependente (Neculai, Bancu, 1998) îmbină învăţarea individuală cu învăţarea în echipă.
Se foloseşte astfel:
– stabilirea temei sau a unităţi de învăţare reprezintă primul pas pe care profesorul îl face. Din această tematică el precizează elementele principiale de atins din cadrul fiecărei subteme.
– formarea echipelor de învăţare,etapă în care profesorul împarte clasa în echipe de învăţare eterogene, de câte 4-5- elevi. Cu precizarea ca fiecare elev din grupă trebuie să devină „expert” în studierea în mod independenta temei sau subtemei aferentă numărului său.

Continuarea