Mediul școlar – factor de influență al violenței?

Autor: prof. Ionița Ioana
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui

În şcoli a existat întotdeauna violenţă. Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mediei. Violenţa între elevi, manifestată sub diferite forme, este o realitate frecvent întâlnită în şcolile româneşti.
Formele de violenţă întâlnite în şcoală reprezintă orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire, bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); ofensă adusă statutului cadrului didactic; comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. Continuarea

Studiu asupra riscului de devianță în mediul școlar

Autor: prof. Matache Irina
Școala cu cls. I-VIII Nr. 19 Ploiești

Descrierea rezultatelor obţinute în urma cercetării
OB1.Evidenţierea atitudinii faţă de şcoală, profesori şi procesul educativ
Atitudinea faţă de profesori şi activitatea şcolară în general, cu implicaţiile ei are două componente. Pe de-o parte există o raportare iniţială a elevului vis-a-vis de cele menţionate, pe care o vom numi atitudine directă, iar pe de altă parte există modul în care elevii percep reacţiile profesorilor (atitudine inversă). Cele două componente interacţionează între ele, determinând o imagine globală a modului în care valorizează elevul procesul educativ, cadrele didactice, etc. (pe care o vom numi atitudine generală). Primul dintre obiectivele operaţionale ale studiului a fost transpus în mai mulţi indicatori, prezenţi în chestionar:

Pentru măsurarea atitudinii directe:
S-a întâmplat vreodată să nu vrei să mergi la şcoală? / Ai absentat vreodată de la şcoală?/ Ai fost vreodată ameninţat cu corigenţa? / Ai rămas vreodată repetent?
Pentru măsurarea atitudinii inverse:
S-a întâmplat vreodată să-ţi fie teamă să mergi la şcoală pentru că nu ţi-ai făcut temele?
Atunci când îţi faci temele, profesorii te laudă pentru acest lucru? / La şcoală se întâmplă să fii pedepsit? / La şcoală ţi se spune că eşti obraznic,indisciplinat sau alte lucruri asemănătoare?
În continuare, vom analiza pe rând răspunsurile la aceste întrebări, Continuarea