Studiu privind explorarea mediului înconjurător în grădinița de copii

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

De timpuriu, copilul învaţă să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. Prin activitatea didactică am determinat copiii să descopere că orice obiect din natură prezintă diferite însuşiri, că unele obiecte pot să aibă o însuşire sau mai multe însușiri comune, că obiectele sunt făcute din substanţe diferite, ajungând astfel să-i apropii pe copii de noţiunea de materie, de transformările care au loc în natură. Continuarea