Prelucrarea suprafeţei materialelor textile prin plisare

Eleva: Stancu Vasilica
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
Coordonator: prof. Doina Andrei

În componenţa produselor de îmbrăcăminte pot fi incluse repere sau elemente pe suprafaţa cărora s-au realizat prelucrări tehnologice altele decât cele prin coasere, cum ar fi: termolipirea, imprimarea prin diverse procedee, plisarea, corodarea cu laser, şifonarea, sudarea etc. Scopul acestor prelucrări este, în general, estetic dar în unele cazuri, ca de exemplu la termolipire sau sudare, scopul estetic poate fi subordonat celui funcţional.

Plisarea materialelor textile se poate realiza manual sau mecanic. În primul caz, se prelucrează bucăţi de material cu dimensiuni relativ reduse. Continuarea