Studiu de specialitate – Matematica și dezvoltarea gândirii creatoare

Autor: prof. Ungureanu Angelica
Liceul „Alexandru cel Bun”- Botoșani

Există prejudecata că matematica înseamnă aptitudinea de a efectua calcule cu mare viteză, că matematica este o știință a cantităților și măsurilor, că raționamentul matematic nu e cel de care are nevoie viața practică. Ideea despre matematică este de multe ori greșită, având la bază o educație matematică deficitară.
Gândirea matematică are caracteristici precum:
▪Învățarea relativ rapidă a cunoștințelor matematice: înțelegerea corectă a datelor problemei, relațiilor, termenilor; desprinderea esențialului de neesențial; stabilirea clară a legăturii dintre elementele unei probleme; identificarea punctelor de legătură dintre vechi și nou.
▪Independența și originalitatea gândirii: capacitatea de a raționa singur, fără a recurge la imitații ; căutarea în permanență a unor metode noi, originale. Continuarea