Studiu de specialitate – Evaluarea unui manual școlar

Autor: prof. Vaida Ancuța Mihaela
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov

Pentru că la fiecare început de an, noi profesorii trebuie să luăm o decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor şi a auxiliarelor didactice ce urmează a fi utilizate în anul respectiv, mi s-a părut oportună realizarea unei analize ce urmăreşte evaluarea unui manual școlar din perspectiva următoarelor criterii:
• proporţionalitatea între ceea ce este vechi – dar nu învechit – şi nou în disciplina respectivă;
• adecvarea la specificul profesional pe care şcoala îl are în vedere;
• prospectivitatea, respectiv ancorarea în evoluţia previzibilă a disciplinei;
• logicitatea, care exprimă armonizarea logicii disciplinei cu logica ştiinţei respective;
• aplicativitatea, adică valoarea practică, transformatoare a disciplinei respective;
• exemplaritatea, acea capacitate a disciplinei de a furniza modele optime de cunoaştere şi de acţiune în domeniul respectiv. Continuarea