Studiu de specialitate privind conduita morală a unui manager școlar

Autor: prof. Paraschiva Căpriță
Colegiul Economic Buzău

Perfecţionarea conducerii organizaţiilor este un proces dinamic condiţionat de promovarea de către manageri a ştiinţei conducerii în condiţiile în care „s-a dovedit practic că o conducere eficient exercitată permite obţinerea unor rezultate egale sau chiar superioare înzestrării tehnice, întărindu-se convingerea că adesea dezvoltarea unei întreprinderi sau instituţii depinde în bună măsură de calitatea conducătorilor acesteia (Emil Mihuleac – Ştiinţa managementului, Editura Tempus, Bucureşti, 1999). Educaţia moral-civică este o dimensiune importantă a personalităţii omului societăţii democratice întrucât progresul economic şi spiritual depinde de gradul de angajare al fiecăruia în efortul comun de creştere a calităţii vieţii.
Morala cuprinde valorile, principiile, normele şi regulile determinate de cerinţele societăţii pentru a reglementa relaţiile comportamentale dintre oameni.
Profilul moral-civic al personalităţii este centrat pe valorile morale ale societăţii democratice, care generează obiectivele şi conţinutul educaţiei morale. Dintre aceste valori, se pot enumera: Continuarea