Regulile și rostul lor în managementul clasei

Autor: prof. înv. primar Gogonel Florentina Alina
Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău

Un management eficient al situațiilor școlare presupune prezența regulilor. În acest sens, Kenneth Moore scria: ,,Elevii au nevoie și vor reguli. Ei vor să știe ce se așteaptă de la ei și de ce. Profesorii care încearcă să evite fixarea unor reguli și a unei structuri, vor descoperi adesea că rezultatul este haosul, mai ales când se ocupă de copiii mici”.
Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii; ele pot funcționa în favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea, obligându-l să recurgă la acte care țin de sfera puterii. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează, în același timp, ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament dezirabil, dar și corelativul negativ al acestuia, comportamentul indezirabil.
Cercetările de teren demonstrează că un număr prea mare de reguli atestă o situație anomică, explozivă, uneori generată tocmai de numărul exagerat de mare al acestora (avem în vedere mai ales regulile cu un caracter punitiv). Concluziile ar fi următoarele:
-numărul măsurilor disciplinare trebuie să fie minim;
-un număr prea mare de reguli produce frecvent efecte contrare celor scontate;
-regulile în sine nu induc o influență definitorie în clasă; de aceea, în administrarea unei situații tensionate, ele trebuie să intre în rezonanță cu alți factori ai situației respective. Continuarea