Studiu de specialitate – Comunicarea în managementul antrenamentului sportiv

Autor: prof. Deaconescu Gabriel
Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Micești, Jud. Argeș

Etimologic, conceptul de comunicare provine din latinescul ”communis”.
Comunicarea sub multiplele sale forme, stă la baza relaţiilor dintre oameni, a colaborării, cooperării, a conjugării eforturilor în vederea rezolvării tuturor problemelor. Complexitatea acestui proces a generat numeroase puncte de vedere cu privire la definiţia sa, părerile fiind destul de diferite.
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, comunicarea înseamnă: ”a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”. Comunicarea constituie o formă de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea receptării. Continuarea