Studiu de specialitate – Expresionismul poeziei lui Lucian Blaga

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Expresionismul lui Lucian Blaga se relevă prin tendinţa de a raporta totul la etern, prin pasiunea pentru elementar şi stihial. Natura oglindită în poezia lui este o proiectere a unei trăiri interioare explozive a artistului, în relaţie cu triunghiul expresionist trăire-expresie-trăire.
Pentru Blaga poezia reprezintă o stare originară a spiritului uman, surprinzând sentimentul unităţii lumii prin comunicare psihică între înăuntru şi înafară. Urmărindu-se analogiile lui Blaga cu alţi mari poeţi expresionişti ai veacului, s-au observat apropieri de Rainer Maria Rilke, căruia autorul Poemelor luminii i-a dedicat şi o poezie. Continuarea

Ludicul în opera blagiană

Autor: prof. Crina Salnicean
Colegiul Tehnic”Aurel Vlaicu”, Baia Mare

 „O, vreau să joc cum niciodată n-am jucat.” (Lucian Blaga)

Lucian Blaga s-a străduit să-şi diversifice cu fiecare nou volum universul imagistic şi ideatic, năzuinţă mărturisită în poemul Autoportret: „Sufletul lui e în căutare, / în mută, seculară căutare. / El caută apa din care bea curcubeul. / El caută apa / din care curcubeul / îşi bea frumuseţea şi nefiinţa.”

Continua transformare a liricii lui Blaga a fost cu putinţă fiindcă poetul aducea în literatură o formaţie de scriitor profesionist, superior, cultivat. Asemenea lui Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi, Lucian Blaga gândeşte metaforic, prin intermediul unui limbaj poetic în care predomină valorile eufonice. El foloseşte limba literară cu o mare libertate lăuntrică. În versurile sale, informaţia principală dezvăluită de cuvinte, sintagme şi structuri lingvistice este adâncită de referinţele colaterale şi adiacente ale sensului conotativ şi de relaţiile infuzate de sensul figutat. De pretutindeni, ne întâmpină o superioară armonie textuală.

Volumul Poemele luminii este dominat de o imagine de lumină, lumina dragostei pe care o simte în piept îndrăgostitul e poate ca ultimul strop de lumina creată în ziua dintâi, din lumina aceea însetată adânc de viaţă. Elanul tânărului pornit să cucerească universul este transmis direct: Continuarea