Studiu de specialitate – Lucian Blaga și Ion Barbu, poeți moderni – studiu comparativ

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Lucian Blaga şi Ion Barbu dau conceptului de modern de poezie valori noi, impunând o viziune poetică originală.”Clasici ai modernismului poetic” cum au fost numiţi de unii autori, au fiecare un stil inconfundabil, care provine din particularităţile tematice, stilistice şi de viziune ale operei lor. Timbrul poetic aparte, pe care îl calficăm drept „blagian” sau „barbian”, este dovada forţei creatoare, a talentului lor, care a impus un stil nou, specific, original.
Studiind lirica lui Ion Barbu, cititorul se loveşte de ermetismul comprehensiv, expresia poetică este redusă la o formă cu puţini termeni parazitari, ecuaţia elipsei fiind redusă la o formă canonică, impenetrabilă din punct de vedere al înţelesului comun. Continuarea