Lituania – model de sistem educațional în Europa

Autor: prof. înv. primar Nicoli Adrian
Școala Profesională Specială Craiova

Desprinsă din fosta Uniune Sovietică la începutul anului 1990 şi recunoscută ca stat independent în februarie 1991, Lituania este astăzi, la mai bine de 20 de ani de la acele momente, una din ţările cu drepturi depline ca stat membru în Uniunea Europeană. Deşi o ţară mică, ce numără aproximativ 3 000 000 de locuitori, Lituania a reuşit să-şi construiască un itinerariu fericit în evoluţia sa după ieşirea din comunism printr-un demers ce a vizat investiţii în resursa umană şi în special în sistemul naţional de educaţie. Astfel, sistemul educaţional din Lituania este structurat pe mai multe nivele şi anume: educaţie preşcolară, învăţământ general pentru copii şi tineri, educaţie profesională şi de colegiu, învăţământ superior şi educaţia adulţilor. Continuarea